ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Konference měla rychlý průběh

datum 29.06.2020 vlozil ČGF ČGF kategorie Události

Rychlý průběh měla Konference ČGF, která se uskutečnila více než o tři měsíce později kvůli opatřením spojených s nemocí COVID-19. Delegáti schválili rozpočet, mluvilo se také o volbě nového vedení v roce 2021. Prezident ČGF Zdeněk Kodejš oznámil, že by rád jako svého nástupce viděl Pavla Viduru. Dorazilo málo delegátů, uskutečnila se náhradní konference. ČSG zastoupil sekretář Karel Kubata. Původně se konference měla uskutečnit 21. března, ale události spojené s epidemií konání odložily až na dnešek. Nový termín měl významný vliv i na účast; do pražského hotelu STEP se sjelo málo delegátů a řádná konference tak nebyla usnášeníschopná. Proto na základě stanov byla vzápětí svolána náhradní konference, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných delegátů. Jednání se odehrávalo ještě v souladu s hygienickými zásadami pro obdobné hromadné akce. Ve zprávě o činnosti se mimo jiné prezident ČGF Zdeněk Kodejš vrátil ještě k uplynulým měsícům, které prověřily celé golfového prostředí včetně činnosti sekretariátu ČGF, koordinující informace směrem ke klubům, resortům i celé veřejnosti. „Naší snahou bylo, abychom vám v těžkém období co nejvíce vše usnadnili a dodávali podklady, podle kterých se lze řídit. Byli jsme jedním z mála sportovních svazů, který se do toho pustil a některé svazy si naše podklady vyžádaly pro svoje využití. Poděkování patří pánům Čelikovskému a Vidurovi, kteří nás dokázali provádět aktuálními změnami,“ uvedl první muž českého golfu, který ocenil roli, kterou sehrál při otevření hřišť předseda NSA Milan Hnilička. Prezident připomněl vzrůstající podíl mládeže na celkovém počtu aktivních golfistů, ale také připravovanou strategii sportovního golfu. V souvislosti s rozpočtem upozornil i na to, že od roku 2009 se neupravovala výše příspěvků do federační pokladny, přestože rozpočet stále stoupá. „Do budoucna to bude nutné řešit, současná výše je dlouhodobě neudržitelná,“ míní Kodejš. Schválen rozpočet i zprávy komisí Ekonomka ČGF Maria Stilerová přednesla zprávu o vývoji rozpočtu, který musel reagovat na skutečnost, že dotace od MŠMT nepřišly loni v plánované výši. „Na snížené příjmy jsme reagovali úspornými opatřeními, a tak plánovaný schodek byl nakonec ještě menší,“ vysvětlila Stilerová. Připomněla, že v rozpočtu na letošní rok naopak dojde kvůli řadě neuskutečněným akcím k úsporám a navrhla delegátům přebytkový rozpočet (s plánovanými příjmy 43,622.000 Kč a náklady 42,301.00 Kč), který konference bez připomínek schválila. „Pro letošní rok máme zcela jasno o dotacích jak ze strany MŠMT, ČOV a také R&A,“ doplnila Stilerová. Došlo na zprávy Kontrolní komise (Petr Uhlík), Komise pro marketing a média (Juraj Werner), který se rovněž dotknul platformy Bav se golfem. „Jde o hlavní komunikační kanál pro zájemce o golf a podle mého jde stále od řady klubů a resortů o nevyužitou šanci, jak propagovat řadů akcí,“ vyzval Werner k větší aktivitě. Stále větší záběr na příliv dětských golfistů má projekt Se školou na golf, do kterého je zapojeno prostřednictvím 46 klubů již 116 škol a v deseti se golf již přímo vyučuje jako nepovinný předmět. „Významnou měrou, materiálním vybavením, nám pomáhá Nadace Hanuše Goldscheidera pro český golf, díky které mohou nově zapojené školy získat základní výstroj pro golfovou výuku,“ připomněl koordinátor projektu Tomáš Přikryl. Přijata byla Směrnice ČGF pro sestavování rozpočtu, hladce prošla také drobná změna Volebního řádu ČGF. Vyloučeny z řad ČGF byly Golf Club Zdiměřice, o.s. a Chilli Golf Clubu, z.s. za neplnění povinností platných ve stanovách, konkrétně za neplacení členských příspěvků. Česká golfová federace aktuálně sdružuje 183 klubů (124 klubů + 59 přidružených klubů). Za rok bude volební konference, znám je první kandidát na prezidenta Generální sekretář ČGF Aleš Libecajt připomněl, že příští Konference ČGF se uskuteční 20. března 2021 a bude volební. Volit se bude devítičlenný Výbor ČGF i tříčlenná Kontrolní komise ČGF. Uzávěrka přijímání kandidátek je v pátek 9. října 2020 (12:00), Volební komise vznikne 6. října 2020, deset dnů před Přípravnou konferencí ČGF, která se uskuteční 16. října v Resortu Sněžná. Do voleb zbývá devět měsíců, ale Zdeněk Kodejš již dnes před delegáty oznámil, že by rád viděl jako svého nástupce Pavla Viduru, člena Právní komise ČGF. „U nás to nebývalo zvykem, ale jsem přesvědčen, že současný stav v ČGF nás opravňuje se zařadit mezi vyspělé golfové země a používat tamní obvyklé nástroje pro zachování kontinuity, mezi které patří i to, že prezident si připravuje svého nástupce,“ míní prezident ČGF. Vidura je podle jeho slov vhodný kandidát. „Třeba i proto, že prošel všechno – je prezidentem historického klubu, právník, zkušený golfista. Domnívám se, že to je dobrá volba. Jak bude reálná se sice ukáže až za rok, ale jsem přesvědčen, že to dnešní oznámení by nemělo být polibkem smrti,“ doplnil své vyjádření Zdeněk Kodejš. Text, kontakt: Petr HALABURDA, www.cgf.cz

Green 1/2020

Časopis GREEN

Vážení čtenáři a kolegové,

na koupení času, jeho zastavení, zrychlování nebo zpomalování máme spojené téměř výhradně s filmovými kouzly. Například v Matrixu probíhají souboje zpomaleně právě proto, že si postavy uvědomují každý moment, každý pohyb, každý detail probíhající situace. Bohužel, podobně neuvěřitelná záležitost v podobě nakažlivého infekčního viru Covid-19, který začal přeskakovat z Číny do jiných zemí světa včetně Česka, se nám teď promítá i do naší žhavé současnosti…

Pandemie přinesla zásadní důsledky na společnost, politiku a ekonomiku, golfový svět nevyjímaje. Podle mě se však rychle začalo zapomínat, že jde jen nemoc, která přišla a (snad) zase odejde. Jistě, zanechá za sebou mnoho mrtvých, což je tragédie, ale panika není na místě. Malým, ale výmluvným jasným důkazem budiž, že JEDEME DÁL!. Proto držíte v rukách – byť s pochopitelným menším zpožděním - jarní vydání Greenu. Věřte, že i nadále uděláme vše pro to, abychom novou bezprecedentní situaci přežili s pokud možno co nejméně oběťmi. Ať už těmi finančními – konkrétně přímo existenčně vydavatelskými, pracovními nebo lidskými.

Ale upřímně: Vše výše nadhledovým blankyně modrým perem napsané by bylo pokrytectví. Cílem tohoto Editorialu totiž není nic víc, než vás jako v předešlých vydáních časopisu GREEN především kvalitně informovat – a v prvé řadě přinést Prohlášení předsedy Českého svazu greenkeeperů Michala Voigtse k nastálé nelehké situaci.

Dále se samozřejmě ohlédnout se za nejdůležitějšími oborovými akcemi (za únorovým Seminářem a volební Konferencí na ČZU v Praze – Suchdole, a také za výroční konferencí FEGGA, na kterou do irského Galway odletěli Miloslav Trojan a Jiří Kapeš jako zástupci ČSG), pozvat (na „kulatý“ 10. červnový Slunovrat v resortu Loreta Pyšely) a nastínit trendy (nalistujte si, prosím, článek Jelení střípky z každoroční výstavy Golf Industry Show z floridského Orlanda).

Dále přinést tradiční překlad článku od USGA (tentokrát na téma Co se stane, pokud nebudete udržovat golfové hřiště), inspirovat (Traction Bull Bloc je naprosto spolehlivá baterie s mimořádně dlouhou životností pro golfové vozíky), varovat a doporučit řešení (VIII. pokračování docenta B. Cagaše o nejdůležitějších travních chorobách) i třeba pobavit (Sportovní ples s osobní účastí kompletní redakce časopisu GREEN, zastoupením ČSG a tombolovou účasti firmy AROS-osiva ve Velké Bíteši, a dále křížovka o víkendový pobyt ve vranovském penzionu Jelen).

Pověstnou třešinkou na dortu budiž foto zajímavost z hřiště v Hluboké nad Vltavou. Situaci zakazující pohyb golfistů po hřišti - taková nastane jen jednou za život - využili šikovní hlubočtí greenkeepeři k výstavbě zcela nové vodní nádrže před klubovnou.

Pokud se nám Vás aspoň u dvou tří materiálů podařilo zaujmout, pak bylo cíle tohoto Editorialu, resp. jarního Greenu 1/2020, dosaženo. Ať se Vám líbí!

Přeji Vám pohodové čtení, zdraví, chuť do práce a hodně trávníkářských úspěchů i pohody bez skeptického výrazu na tváři!

PhDr. LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor


KALENDÁŘ AKCÍ


» zobrazit všechny akceNárodní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan