ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Nový handicapový systém - 9.

datum 11.01.2020 vlozil Luboš Procházka kategorie Zelené vzdělávání

Do nového roku s novým handicapovým systémem! V předchozích článcích jsme se věnovali, historii, genezi, hlavním principům i detailním aspektům nového celosvětového handicapového systému. Tento článek shrnuje to nejdůležitější a může tak sloužit jako takový stručný průvodce. Nejdůležitější je, že se nemění způsob, jakým se hrají a počítají turnaje. Nadále se hraje podle stejných platných pravidel, ať už jde o hru na rány, Stableford, Maximální skóre nebo jakoukoli jinou formu hry. Takže i když se nově handicap počítá přes rány, o oblíbené Stablefordové turnaje určitě nepřijdete! Na co si tedy dávat pozor a jak s novým handicapem nakládat? Před hrou Stále platí, že hráč sám je odpovědný za to, že nastoupí se správným handicapem (jinak hrozí i diskvalifikace!). Samotný výpočet samozřejmě provádí server, ale je na každém, aby se ujistil, že má správně započteny všechny výsledky, které započteny mít má, zejména odehrál-li v nedávné době nějaké výsledky v zahraničí. Svůj hrací handicap zjistíte jako doposud z tabulky vyvěšené v klubu. Zde dochází k určité změně, kde se výpočet pro handicapy nad 36 sjednocuje s ostatními handicapy (což ve většině případů znamená nějaké ty rány navíc). Při hře Vřele doporučuji nesledovat, jak na tom jste. Většinou to hráče odvádí od soustředění na každou jednotlivou ránu, nebo to na něj ještě vytvoří tlak navíc. Pokud už ale nedáte jinak, vězte, že nový systém vše počítá přes uhrané rány. Jelikož se ale pro handicapové účely na každé jamce započte nejvýše netto double bogey, je to nakonec hodně obdobné, jako při Stablefordu. Ostatně jde o spojité nádoby. Rozhodně ale kolo nevzdávejte, i když vidíte, že už neuhrajete 36 bodů či lépe. Stále může jít o dostatečně dobrý výsledek na to, aby se vám ihned nebo někdy v budoucnu započítal! Po hře Standardně si zkontrolujte skórkartu, podepište ji vy i zapisovatel a odevzdejte ji. Pozor! I když se pro handicapové účely započítává nejvýše netto double bogey, v kartě musíte mít nadále na každé jamce zapsán skutečně uhraný počet ran! V detailu výsledku na webu ČGF ihned najdete všechny odpovídající handicapové informace, ať už jde o upravený hrubý výsledek nebo přepočtenou odchylku, která je nejdůležitější a která vyjadřuje, na jaký handicap jste toto kolo vlastně hráli. Server bude také průběžně zobrazovat neoficiální hodnotu nového handicapu, ale jeho finální hodnota bude známa až po uzavření turnaje a celého dne, kdy se dopočítá opravný faktor PCC zohledňující herní podmínky pro daný den na daném hřišti. Stojí za to si také připomenout, že při vícekolovém turnaji se ve všech kolech použije vstupní handicap hráče, bez ohledu na výsledky jednotlivých již odehraných kol. Změny kolo od kola mohou být ovšem oproti současnému systému mnohem nepředvídatelnější. Kromě právě uhraného výsledku také záleží, jaký výsledek právě vypadl ze sledované dvacítky. Ani relativně dobrý výsledek nemusí znamenat snížení, naopak špatný výsledek nemusí nutně znamenat zvýšení. Když už ale ke zvýšení dojde, může to být o podstatný krok, ne jen jednu desetinku. Pokud máte pochybnosti o správnosti svého nového handicapu, kontaktujte svou handicapovou autoritu. Obecně Handicap se počítá jako průměr 8 nejlepších přepočtených odchylek (po započítání PCC) z posledních 20 započítávaných výsledků. Není dáno žádné časové omezení, takže pro někoho to mohou být výsledky za dva měsíce, pro jiného za čtyři roky. Handicap lze samozřejmě spočítat i z menšího počtu výsledků, počínaje pouhým jediným výsledkem (to se týká zejména nových hráčů). V případě jednorázového výjimečného výsledku (cca 43 Stablefordů a více) systém handicap dále jednorázově sníží. Na druhou stranu, pokud začnete hrát výrazně hůře než doposud, systém vám nezvýší handicap nad určitou mez odvozenou od vašeho nejlepšího handicapu za poslední rok (konkrétně nejvýše o 5 ran nad tuto hodnotu). Ruší se handicapové kategorie, i v rozsahu 36 až 54 se handicapy počítají stejně, včetně uvádění hodnoty na jedno desetinné místo. Přeji vám, aby vykročení do roku 2020 bylo po všech stránkách úspěšné, včetně zavedení a fungování nového celosvětového handicapového systému! Text, kontakt: Dalibor Procházka, www.cgf.cz

Green 1/2020

Časopis GREEN

Vážení čtenáři a kolegové,

na koupení času, jeho zastavení, zrychlování nebo zpomalování máme spojené téměř výhradně s filmovými kouzly. Například v Matrixu probíhají souboje zpomaleně právě proto, že si postavy uvědomují každý moment, každý pohyb, každý detail probíhající situace. Bohužel, podobně neuvěřitelná záležitost v podobě nakažlivého infekčního viru Covid-19, který začal přeskakovat z Číny do jiných zemí světa včetně Česka, se nám teď promítá i do naší žhavé současnosti…

Pandemie přinesla zásadní důsledky na společnost, politiku a ekonomiku, golfový svět nevyjímaje. Podle mě se však rychle začalo zapomínat, že jde jen nemoc, která přišla a (snad) zase odejde. Jistě, zanechá za sebou mnoho mrtvých, což je tragédie, ale panika není na místě. Malým, ale výmluvným jasným důkazem budiž, že JEDEME DÁL!. Proto držíte v rukách – byť s pochopitelným menším zpožděním - jarní vydání Greenu. Věřte, že i nadále uděláme vše pro to, abychom novou bezprecedentní situaci přežili s pokud možno co nejméně oběťmi. Ať už těmi finančními – konkrétně přímo existenčně vydavatelskými, pracovními nebo lidskými.

Ale upřímně: Vše výše nadhledovým blankyně modrým perem napsané by bylo pokrytectví. Cílem tohoto Editorialu totiž není nic víc, než vás jako v předešlých vydáních časopisu GREEN především kvalitně informovat – a v prvé řadě přinést Prohlášení předsedy Českého svazu greenkeeperů Michala Voigtse k nastálé nelehké situaci.

Dále se samozřejmě ohlédnout se za nejdůležitějšími oborovými akcemi (za únorovým Seminářem a volební Konferencí na ČZU v Praze – Suchdole, a také za výroční konferencí FEGGA, na kterou do irského Galway odletěli Miloslav Trojan a Jiří Kapeš jako zástupci ČSG), pozvat (na „kulatý“ 10. červnový Slunovrat v resortu Loreta Pyšely) a nastínit trendy (nalistujte si, prosím, článek Jelení střípky z každoroční výstavy Golf Industry Show z floridského Orlanda).

Dále přinést tradiční překlad článku od USGA (tentokrát na téma Co se stane, pokud nebudete udržovat golfové hřiště), inspirovat (Traction Bull Bloc je naprosto spolehlivá baterie s mimořádně dlouhou životností pro golfové vozíky), varovat a doporučit řešení (VIII. pokračování docenta B. Cagaše o nejdůležitějších travních chorobách) i třeba pobavit (Sportovní ples s osobní účastí kompletní redakce časopisu GREEN, zastoupením ČSG a tombolovou účasti firmy AROS-osiva ve Velké Bíteši, a dále křížovka o víkendový pobyt ve vranovském penzionu Jelen).

Pověstnou třešinkou na dortu budiž foto zajímavost z hřiště v Hluboké nad Vltavou. Situaci zakazující pohyb golfistů po hřišti - taková nastane jen jednou za život - využili šikovní hlubočtí greenkeepeři k výstavbě zcela nové vodní nádrže před klubovnou.

Pokud se nám Vás aspoň u dvou tří materiálů podařilo zaujmout, pak bylo cíle tohoto Editorialu, resp. jarního Greenu 1/2020, dosaženo. Ať se Vám líbí!

Přeji Vám pohodové čtení, zdraví, chuť do práce a hodně trávníkářských úspěchů i pohody bez skeptického výrazu na tváři!

PhDr. LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor


KALENDÁŘ AKCÍ


» zobrazit všechny akceNárodní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan