ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Jak na tom jsme s pesticidy?

datum 10.01.2020 vlozil Luboš Procházka kategorie Zajímavosti

Kolik naše tělo obsahuje pesticidů? V Česku, Lotyšsku, Maďarsku, Nizozemí a Španělsku se rozjíždí projekt, který bude zkoumat, nakolik jsou lidé vystaveni pesticidům. U nás studii garantují odborníci z centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Pokud se chcete studie zúčastnit a nechat si změřit hladiny pesticidů v těle, můžete se také přihlásit. Pesticidy. Na jedné straně nám slouží – na druhé straně mohou mít negativní dopady na naše zdraví. Odborníci z centra RECETOX z Masarykovy univerzity nyní zkoumají, jak zatížená je populace dětí a mladých rodin. Do této evropské studie se můžete zapojit i vy. Pesticidy škodí nám i polním zvířatům, kterých za posledních 30 let ubyla více než polovina. Asi každý by chtěl vědět, jak na tom s pesticidy vlastně je, jak je jim vystaven a jak mohou potenciálně ovlivňovat jeho zdraví. A samozřejmě, jak se těmto látkám vyhnout. Ve vašem regionu taková šance je, protože výzkumníci z centra RECETOX právě hledají dobrovolníky, kteří by se této studie zúčastnili. „Zajímá nás vše, co může případně ovlivňovat lidské zdraví a pesticidy mezi tyto faktory mohou patřit. Navíc se v posledních letech objevují zprávy o jejich nadměrném výskytu v půdě či podzemních vodách. Jenže podrobnější informace o jejich výskytu u lidí v našem regionu zcela chybí,“ popsal důvody výzkumu docent Pavel Čupr, který v centru RECETOX Přírodovědecké fakulty MU řídí výzkumnou skupinu Hodnocení lidské expozice a rizik. Dva vzorky moči a víte, kolik máte pesticidů Aby zmapovali vystavení pesticidům u dětí i dospělých, potřebují výzkumníci získat do studie rodiče s dětmi mezi 6 až 11 lety. Hledají jak mladé rodiny žijící v blízkosti zemědělsky ošetřovaných sadů a vinohradů, tak i takové, které žijí mimo podobné území. Tyto skupiny včetně věkových kategorií pak vzájemně porovnají. Dobrovolníci se nemusí obávat náročných testů. Vědci budou potřebovat jen jejich dva vzorky moči a vyplnění dotazníku zaměřeného na životní styl. Vyhodnocení proběhne anonymně a dle požadavků GDPR. Máte-li zájem se do studie zapojit, ozvěte se na celspac.specimen@recetox.muni.cz nebo na telefonním čísle: +420 770 160 918. Polovina vzorků s pesticidy Před časem také byly publikovány znepokojivé výsledky kontaminace podzemních vod pesticidy. Do vody se dostávají nejčastěji právě ze zemědělské půdy. Tam se ale jejich výskyt systematicky nikdy nesledoval. Odborníci zjistili, že ve většině orných půd se zbytky pesticidů nalézají, a to dokonce jako mix několika látek. Experti z centra RECETOX proto zkoumali na vybraných lokalitách vzorky půdy a zjistili, že 51 % sledovaných půd obsahovalo dokonce pět a více druhů pesticidů a 36 % minimálně tři látky v koncentraci vyšší, než dovolují stanovené limity. Zkoumaly se vzorky ze 75 míst České republiky na přítomnost asi šesti desítek pesticidů. Jak je to možné, že je v ČR tolik pesticidů? Časté byly nálezy degradačních produktů dvou herbicidů, které už jsou ale přes deset let zakázány. Jeden z nich – simazin, se do půdy dostává, protože je povolen jako nečistota v jiném pesticidu. A ten je zase velmi používaný. Takže tříprocentní povolená nečistota v povoleném terbutylazinu znamená až desetkrát vyšší vstup simazinu do půdy než před jeho zákazem v roce 2005. V půdě byly také nalezeny látky, které vznikají z jiného zakázaného pesticidu – atrazinu. Přičítají to jeho vysoké perzistenci v životním prostředí. V půdách totiž stále přetrvávají určité druhy už dlouho zakázaných herbicidů, tedy látek likvidujících plevelné rostliny, a také fungicidů, které potlačují houbové choroby plodin. Výsledky výzkumů tedy ukázaly, že půdě jsou zbytky škodlivých látek v daleko vyšších koncentracích a směsích, než se očekávalo. Jen pomalu se totiž rozpouštějí nebo mají dlouhý poločas rozpadu, dlouho se rozkládají. Bližší informace: www.agris.cz, autor textu: Martin Ježek

Green 1/2020

Časopis GREEN

Vážení čtenáři a kolegové,

na koupení času, jeho zastavení, zrychlování nebo zpomalování máme spojené téměř výhradně s filmovými kouzly. Například v Matrixu probíhají souboje zpomaleně právě proto, že si postavy uvědomují každý moment, každý pohyb, každý detail probíhající situace. Bohužel, podobně neuvěřitelná záležitost v podobě nakažlivého infekčního viru Covid-19, který začal přeskakovat z Číny do jiných zemí světa včetně Česka, se nám teď promítá i do naší žhavé současnosti…

Pandemie přinesla zásadní důsledky na společnost, politiku a ekonomiku, golfový svět nevyjímaje. Podle mě se však rychle začalo zapomínat, že jde jen nemoc, která přišla a (snad) zase odejde. Jistě, zanechá za sebou mnoho mrtvých, což je tragédie, ale panika není na místě. Malým, ale výmluvným jasným důkazem budiž, že JEDEME DÁL!. Proto držíte v rukách – byť s pochopitelným menším zpožděním - jarní vydání Greenu. Věřte, že i nadále uděláme vše pro to, abychom novou bezprecedentní situaci přežili s pokud možno co nejméně oběťmi. Ať už těmi finančními – konkrétně přímo existenčně vydavatelskými, pracovními nebo lidskými.

Ale upřímně: Vše výše nadhledovým blankyně modrým perem napsané by bylo pokrytectví. Cílem tohoto Editorialu totiž není nic víc, než vás jako v předešlých vydáních časopisu GREEN především kvalitně informovat – a v prvé řadě přinést Prohlášení předsedy Českého svazu greenkeeperů Michala Voigtse k nastálé nelehké situaci.

Dále se samozřejmě ohlédnout se za nejdůležitějšími oborovými akcemi (za únorovým Seminářem a volební Konferencí na ČZU v Praze – Suchdole, a také za výroční konferencí FEGGA, na kterou do irského Galway odletěli Miloslav Trojan a Jiří Kapeš jako zástupci ČSG), pozvat (na „kulatý“ 10. červnový Slunovrat v resortu Loreta Pyšely) a nastínit trendy (nalistujte si, prosím, článek Jelení střípky z každoroční výstavy Golf Industry Show z floridského Orlanda).

Dále přinést tradiční překlad článku od USGA (tentokrát na téma Co se stane, pokud nebudete udržovat golfové hřiště), inspirovat (Traction Bull Bloc je naprosto spolehlivá baterie s mimořádně dlouhou životností pro golfové vozíky), varovat a doporučit řešení (VIII. pokračování docenta B. Cagaše o nejdůležitějších travních chorobách) i třeba pobavit (Sportovní ples s osobní účastí kompletní redakce časopisu GREEN, zastoupením ČSG a tombolovou účasti firmy AROS-osiva ve Velké Bíteši, a dále křížovka o víkendový pobyt ve vranovském penzionu Jelen).

Pověstnou třešinkou na dortu budiž foto zajímavost z hřiště v Hluboké nad Vltavou. Situaci zakazující pohyb golfistů po hřišti - taková nastane jen jednou za život - využili šikovní hlubočtí greenkeepeři k výstavbě zcela nové vodní nádrže před klubovnou.

Pokud se nám Vás aspoň u dvou tří materiálů podařilo zaujmout, pak bylo cíle tohoto Editorialu, resp. jarního Greenu 1/2020, dosaženo. Ať se Vám líbí!

Přeji Vám pohodové čtení, zdraví, chuť do práce a hodně trávníkářských úspěchů i pohody bez skeptického výrazu na tváři!

PhDr. LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor


KALENDÁŘ AKCÍ


» zobrazit všechny akceNárodní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan