ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Blíží se červnový seminář TRÁVNÍKY 2008

datum 15.05.2008 vlozil kategorie Události

Hydroosev a mykorhiza trávníků (přednášející Tomáš Gabriel), Suchovzdornost trav (Ivo Našinec) či Kondicionéry při zatravňování extrémních stanovišť (Ivo Hartmann) – tato a další zajímavá témata přinese odborný seminář TRÁVNÍKY 2008. Koná se 26. až 27. června ve Vysočanech 1 (Hrušovany).

ODBORNÝ SEMINÁŘ "TRÁVNÍKY 2008“ - KRAJINNÉ TRÁVNÍKY

TERMÍN KONÁNÍ: 26.- 27. ČERVNA 2008 (ČTVRTEK – PÁTEK)
MÍSTO KONÁNÍ: V SÁLE HOTELU U SVATÉHO VÁCLAVA , 431 43 VYSOČANY 1 (HRUŠOVANY). WWW.USVATEHOVACLAVA.WZ.CZ

ODBORNÝ GARANT:
PROF. ING. JAROMÍR ŠANTRŮČEK, CSC. – KATEDRA PÍCNINÁŘSTVÍ A TRÁVNÍKÁŘSTVÍ
FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE


1. DEN – ČTVRTEK 26. ČERVNA

8.30– 9.30 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

9.30– 935 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

9.35– 13.00 ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

13.00– 14.00 PŘESTÁVKA - OBĚD

14.00– 18.00 ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY
FIREMNÍ PŘEDNÁŠKY

18.00– 23.00 VEČEŘE

2. DEN – PÁTEK 27. ČERVNA

8.30 – 15.00 EXKURZE

PŘEDNÁŠEJÍCÍ A JEJICH TÉMATA:

ZAHÁJENÍ - PROF. ING. JAROMÍR ŠANTRŮČEK, CSC.

VÝZKUM A VÝUKA TRÁVNÍKÁŘSTVÍ NA ČZU V PRAZE
PROF. ING. SVOBODOVÁ MILUŠE, CSC.

REKULTIVOVANÁ KRAJINA
ING. ONDRÁČEK VRATISLAV

VÝZNAM TRAVNÍCH POROSTŮ PRO VODNÍ A ŽIVINNÝ REŽIM KRAJINY
DOC. ING. KVÍTEK TOMÁŠ, CSC.

VLIV TRAVNÍCH POROSTŮ NA EROZI PŮDY A POVRCHOVÝ ODTOK VODY
ING. HEJDUK STANISLAV, PH.D.

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S PŮDNÍMI KONDICIONÉRY PŘI ZATRAVŇOVÁNÍ EXTRÉMNÍCH STANOVIŠŤ
ING. IVO HARTMAN, PH.D.

HYDROOSEV A MYKORHIZA TRÁVNÍKŮ
ING. TOMÁŠ GABRIEL

MODERNÍ FORMY HYDROOSEVU
ING. JOSEF MUNKA, CSC.

REAKCE VYBRANÝCH TRAVNÍCH DRUHŮ A ODRŮD NA NEPRODUKČNÍ ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ
ING. RADEK MACHÁČ

EKOLOGICKÉ ZATRAVŇOVÁNÍ - NOVÝ PŘÍSTUP K OBNOVĚ PLOCH
ING. JANA KAŠPAROVÁ, ING. MAGDALENA ŠEVČÍKOVÁ

SUCHOVZDORNOST TRAV
ING. IVO NAŠINEC

VÝZNAM ZATRAVNĚNÝCH PLOCH PRO OCHRANU SADŮ
RNDR. OLDŘICH PULTAR

REKULTIVACE SD, HIPODROM, SADY, AJ.

ORGANIZAČNÍ GARANT:
ING. JANA LEPIČOVÁ – AGENTURA BONUS, OKRUŽNÍ 275, 373 61 HRDĚJOVICE
TEL. 602 175 664, TEL/FAX: 380 120 212
E-MAIL: LEPICOVA@AGENTURABONUS.COM, WWW.AGENTURABONUS.COM

VLOŽNÉ ( DLE ZÁK. 526/90 SB.): 1.916,-KČ

(PRO ČLENY ČESKÉHO SVAZU GREENKEEPERŮ VLOŽNÉ 1.800,-KČ

V CENĚ VLOŽNÉHO JE ROČENKA „TRÁVNÍKY 2008“, OBČERSTVENÍ, 2X OBĚD, 1X VEČEŘE A DOPRAVA NA EXKURZE.
ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE OBRATEM NA ADRESU POŘADATELSKÉ AGENTURY. BUDE VÁM OBRATEM ZASLÁNA ZÁLOHOVÁ FAKTURA. NA JEDNU PŘIHLÁŠKU LZE PŘIHLÁSIT VÍCE ÚČASTNÍKŮ.
V PŘÍPADĚ NEÚČASTI SE VLOŽNÉ NEVRACÍ – JE MOŽNÉ VYSLAT NÁHRADNÍKA.
UPOZORNĚNÍ! FIRMY, KTERÉ CHTĚJÍ PREZENTOVAT SVOU FIRMU V RÁMCI ODBORNÉHO SEMINÁŘE, MOHOU PŘEDNÉST SVŮJ FIREMNÍ REFERÁT. PŘEDNÁŠKA JE V DÉLCE 10 MINUT. K DISPOZICI JE DATA PROJEKTOR. ZÁSTUPCE FIRMY NAHLÁSÍ OBRATEM NÁZEV FIREMNÍ PŘEDNÁŠKY. CENA FIREMNÍ PŘEDNÁŠKY ČINÍ 1.600,-KČ (+ 19% DPH).
DALŠÍ MOŽNOSTI PREZENTACE FIREM NA SEMINÁŘI:
REKLAMNÍ STOLEK NA SEMINÁŘI ….…1.000,-KČ REKLAMNÍ PANEL (VLASTNÍ) NA SEMINÁŘI….. 1.000,-KČ
VÝSTAVA STROJŮ NA VENKOVNÍ PLOŠE 1.000,-KČ
* PLATBA HOTOVĚ NEBO FAKTUROU, * K CENÁM SE PŘIPOČÍTÁVÁ 19% DPH

JIŽ TRADIČNĚ BUDE SOUČÁSTÍ SEMINÁŘE SBORNÍK „TRÁVNÍKY 2008“. POKUD MÁTE ZÁJEM SEZNÁMIT ŠIROKOU ODBORNOU TRÁVNÍKÁŘSKOU VEŘEJNOST S NOVINKAMI V TOMTO OBORU U NÁS I V ZAHRANIČÍ NEBO VE VAŠÍ FIRMĚ BUDEME RÁDI ZA VAŠE PŘÍSPĚVKY.
REKLAMA VE SBORNÍKU A4 BAREVNÁ 7.000,-KČ
REKLAMA VE SBORNÍKU 1/2 A4 BAREVNÁ 4.000,-KČ
REKLAMA VE SBORNÍKU A4 ČERNOBÍLÁ 5.000,-KČ
REKLAMA VE SBORNÍKU 1/2 A4 ČERNOBÍLÁ 3.000,-KČ
* UVEDENÉ CENY JSOU ZA UMÍSTĚNÍ INZERCE A NEZAHRNUJÍ NÁKLADY NA PŘÍPADNOU VÝROBU INZERÁTU (GRAFICKOU ÚPRAVU A SAZBU) * PLATBA FAKTUROU * K CENÁM SE PŘIPOČÍTÁVÁ 19% DPH

PRO ČLENY ČESKÉHO SVAZU GREENKEEPERŮ SLEVA NA REKLAMU 10%.
ČLÁNKY A REKLAMNÍ PODKLADY DO SBORNÍKU ZAŠLETE OBRATEM NA ADRESU POŘADATELE. NEJPOZDĚJI DO 20. KVĚTNA 2008 !

PŘIHLÁŠKY NA WWW.AGENTURABONUS.COM
UBYTOVÁNÍ: SI ÚČASTNÍCI ZAJIŠŤUJÍ SAMI.

HOTEL U SVATÉHO VÁCLAVA, VYSOČANY 1.
1 LŮŽKOVÝ POKOJ............. 700,- KČ 2 LŮŽKOVÝ POKOJ........1200,-KČ
3 LŮŽKOVÝ POKOJ............1700,-KČ 4 LŮŽKOVÝ POKOJ.........2200,-KČ
CENY SE SNÍDANÍ. MOŽNOST PARKOVÁNÍ. OMEZENÁ UBYTOVACÍ KAPACITA.
TEL.: 474 668 305 FAX: 474668313 WWW.USVATEHOVACLAVA.WZ.CZ

HOTEL KAVALÍR, CHOMUTOVSKÁ 326, JIRKOV.
2 LŮŽKOVÝ POKOJ............1000,-KČ
CENY SE SNÍDANÍ. MOŽNOST PARKOVÁNÍ. OMEZENÁ UBYTOVACÍ KAPACITA.
TEL.: 604 761 331 P.SVITÁKOVÁ WWW.HOTELKAVALIR.CZ

HOTEL EVROPA, BLATENSKÁ 2145, CHOMUTOV.
1 LŮŽKOVÝ POKOJ............. 940,- KČ 2 LŮŽKOVÝ POKOJ.........1350,-KČ
CENY SE SNÍDANÍ. MOŽNOST PARKOVÁNÍ. OMEZENÁ UBYTOVACÍ KAPACITA.
TEL.: 474 629 466 WWW.HOTELEVROPA.CZ

NA HOTELY KAVALÍR A EVROPA BUDE 26.6. V 23,00 HOD. ODVOZ.

BUS NA EXKURZI BUDE K TĚMTO HOTELŮM ZAJÍŽDĚT!

U HOTELU U SV.VÁCLAVA LIZE NECHAT ZAPARKOVANÉ AUTY.
NA UBYTOVÁNÍ SE HLÁSIT POD HESLEM TRÁVNÍKY.

Historie a současnost Mostecka a Chomutovska
Hasištejn
Západně od Chomutova se nacházejí zříceniny hradu Hasištejn, který byl vystavěn ve 14. století jako hrad královský. Od roku 1418 měl hrad v zástavbě a poté v dědičném držení služebník Václava IV. Mikuláš
z Lobkowicz, zvaný chudý, jehož synové Jan a Bohuslav Hasištejnští z Lobkovic byli významní vzdělanci, spisovatelé a humanisté. Od 17. století hrad nebyl obývaný a postupně se měnil na zříceninu, kterou obdivoval mj. I básník J. W. Goethe. V poslední době je hrad postupně znovu obnovován. Na návštěvníky zapůsobí především mohutná válcová věž s vyhlídkou, gotická kaple a monumentální podzemní prostory.

Egerberk (někdy nazývaný i Lestkov podle stejnojmenné obce v podhradí). Hrad najdeme v malebné krajině nad řekou Ohře, poblíž Klášterce n. O. Gotický hrad byl založen ve 13. století, v 16. století přestal být udržován a v 17. století se změnil ve zříceninu. Z hradu se dochovala část paláce a menší zbytky předhradí.

Pernštejn
Stojí na zalesněném kopci nad stejnojmennou obcí. I když není známo přesné datum jeho vzniku, z dochovaných pramenů je zřejmé, že hrad střežil obchodní cestu podél Ohře. Patřil Šumburkům, kteří si při dělení panství postavili hrad Šumburk, později k němu patřil i hrad Egerberg. Již v roce 1537 je uváděn jako pustý. Z hradu se zachovala část válcové věže a zbytky hradního paláce.

Šumburk
Hrad byl založen až v letech 1431 až 1435 Vilémem ze Šumburku, který patřil k vlivnému šlechtickému rodu. V druhé polovině 16. století hrad vyhořel a počátkem 17. století byl již pustý, neboť tehdejší majitelé, páni z Fictumu, se přestěhovali do pohodlnější renesanční tvrze v Klášterci nad Ohří. Dnes je z hradu možno vidět zbytek obytné hranolové věže a části hradebních zdí se zbytky bašt a bran. Je odtud i pěkný rozhled na Doupovské hory a na Klínovec.

Červený Hrádek
Barokní čtyřkřídlý zámek, jehož majitelem je město Jirkov, byl vystavěn v 17. století. V 18. století pak byl kolem zámku zřízen přírodní park. Narodil se zde významný barokní sochař Ferdinand Maxmilián Brokof. Zámek je mimo jiné zajímavý i tím, že se zde v roce 1938 konala schůzka K. Henleina a lorda Runcimana.

Klášterec nad Ohří
Zámek je v majetku města Klášterce nad Ohří. Původně renesanční zámek, romanticky upravený ve stylu anglické pseudogotiky. V době sezóny je přístupná vyhlídková věž a v přilehlém kostele hrobka rodiny Thunů, která vlastnila klášterecké panství nepřetržitě od roku 1623.

Krásný Dvůr
PŮVODNÍ RENESANČNÍ PANSKÝ DŮM V KRÁSNÉM DVOŘE VZNIKL KRÁTCE PŘED ROKEM 1573. V ROCE 1719 POVĚŘIL HRABĚ FRANTIŠEK J. ČERNÍN SVÉHO ARCHITEKTA F. M. KAŇKU VYPRACOVÁNÍM PROJEKTU, PODLE KTERÉHO PAK BYLA STAVBA ZÁMKU DO ROKU 1724 PROVEDENA. NA TROJKŘÍDLÝ ZÁMEK PLYNULE NAVAZUJÍ NÍZKÁ HOSPODÁŘSKÁ STAVENÍ, KTERÁ SPOLU S BRÁNOU S MŘÍŽOVÝMI VRATY CELÝ AREÁL S POMĚRNĚ VELKÝM ČESTNÝM DVOREM UZAVÍRAJÍ. KONCEM 18. STOLETÍ NECHAL JAN R. ČERNÍN ROZŠÍŘIT ZÁMECKOU KAPLI, PŘISTAVĚT DVĚ NOVÁ SCHODIŠTĚ A PŘEDEVŠÍM PŘEMĚNIT OBORU V HODNOTNÝ ANGLICKÝ PARK S PŮVABNÝMI OZDOBNÝMI STAVBAMI. ZAJÍMAVOSTÍ JE BAROKNÍ OBRAZOVÝ SOUBOR 42 PSÍCH PORTRÉTŮ OD P. V. BERGERA. NEJVĚTŠÍ A NEJSTARŠÍ ANGLICKÝ PARK V ČECHÁCH, MNOŽSTVÍ ROMANTICKÝCH STAVEB.

Žatec
Milovníci piva by měli zavítat do města Žatce, centra chmelařské oblasti. Pokud se sem nedostanete zrovna v září, kdy se konají tradiční Žatecké slavnosti k ukončení sklizně chmele, ani tak nemusíte litovat. Město si totiž do dnešních dnů uchovalo svůj starobylý ráz a nabídne vám pohled na mnoho krásných památek z doby husitů i z dob pozdějších.

Chomutov
První zmínka o Chomutově pochází z 29. března 1252, kdy Bedřich Načeradův z Chomutova daroval městečko řádu německých rytířů, kteří zde roku 1264 zřídili svou komendu. 16. března 1421 byl Chomutov dobyt a vypleněn husity. Poté město střídalo šlechtické majitele; Od roku 1605 byl Chomutov městem královským. Od 16. do 18. století se v blízkosti Chomutova těžil kamenec, pozůstatkem tohoto dolování je nynější Kamencové jezero. V 60. až 80. letech 20. století došlo k rozsáhlé přestavbě města, která se naštěstí výrazněji nedotkla půvabného historického jádra, které je od roku 1992 městskou památkovou zónou.

Podkrušnohorský zoopark Chomutov
Podkrušnohorský zoopark je jedna z nejmladších zoologických zahrad (založen v roce 1975) a také zoo s největší rozlohou (112 ha). Celý areál má výrazně přírodní ráz a hostí velké množství volně žijících živočichů – od ptáků přes hmyz až po savce. Součástí areálu je Kaštanka – sad kaštanovníku jedlého, založený v 17. století jezuity. Zoopark je rozdělen na dvě části. Klasická část nabízí výběhy zvířat Evropy a Asie. Návštěvníci v ní najdou pavilon terárií, průchozí voliéru zpěvných ptáků a množství prostorných výběhů zubrů, vlků, rosomáků, medvědů a mnoha dalších zvířat. Touto částí parku také jezdí motorový vláček Lokálka Amálka, ve kterém podává výklad o zvířatech průvodce. Děti si mohou užít v tzv. Dětské zoo – hřišti s lanovkou, čtyřmetrovou pavučinou, houpačkami či točícím sudem. O víkendech a svátcích se mohou návštěvníci zúčastnit krmení tuleňů (v 11:00 a ve 14:00 hodin).
Druhou částí zooparku je velký výběh Eurosafari. V něm jsou volně vypuštěni kopytníci Eurasie. Koně Převalského, kiangové, zubři, pratuři, mufloni a další zvířata. Do Eurosafari se mohou návštěvníci dostat jen jako pasažéři terénní soupravy Safari Expres. V letní sezóně se do Eurosafari konají denní i noční jízdy.

Kamencové jezero
- patří plošně k největším jezerům v České republice a současně je to jediné kamencové jezero na světě. Díky kamenci neobsahuje voda žádné živé organismy a brání růstu vodních řas a sinic, proto je bezpečné koupání garantováno po celou letní sezónu. Složení vody je prokazatelně lidskému zdraví prospěšné.
Možnosti: sportovní potápění, minigolf, streetboard, tenis, stolní tenis, nohejbal, volejbal a kuželky
Kolem jezera najdete upravené pláže se šatnami, klouzačky pro děti, půjčovnu loděk a oddělenou pláž pro nudisty. Přímo v areálu Kamencového jezera je k dispozici ubytování.

Nechranice
- jsou s rozlohou 1 338 ha šestou největší přehradní nádrží České republiky a také přehradou s nejdelší sypanou hrází ve střední Evropě (3 280 m). Leží v severních Čechách v okrese Chomutov, mezi městy Kadaň, Chomutov a Žatec. Byla vybudována na řece Ohři v letech 1961 až 1968, zejména jako zdroj vody pro nedaleké elektrárny v Tušimicích. V současnosti je především využívána k rekreaci. Její část byla vyhlášena Ptačí oblastí a je součástí soustavy Natura 2000. Výstavba a zatopení byla příčinou zániku těchto obcí: Běšice, Chotěnice, Čermníky, Dolany, Drahonice, Lomazice.

SKANZEN STARÁ VES.
Skanzen začíná již při výjezdu z Eurosafari Podkrušnohorského zooparku. Pomalu, ale jistě zde vyrůstá ranně středověká osada staroslovanských a starogermánských obydlí. Při realizaci spolupracuje zoopark se skanzenem v Březně u Loun.

„ TRÁVNÍKY 2008“
- KRAJINNÉ TRÁVNÍKY -
Prosíme o vyplnění tohoto formuláře velkými tiskacími písmeny a jeho zaslání na adresu pořádající agentury obratem!

Firma:…………………………………………………………………………………………………..
Příjmení, jméno, titul: …………………………………………………………………………………
Adresa: ………………………………………………………………………………………………...
IČO ………………………………….. DIČ …………………………………………………………
Tel.:…………………….………………………E-mail:………………………………………………
Vložné:………………………………………………….……………………………………………..

Mám zájem vystavit reklamní panel:

Mám zájem vystavit reklamní stůl:

Mám zájem o výstavu techniky na venkovní ploše:

Mám zájem o firemní přednášku:

Název: ………………………………………………………………………………………………
Platba reklamy, reklamního panelu, stolu či firemní přednášky bude hotově na místě nebo fakturou.


Green 1/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

letos začínáme již šestnáctou jarní sezonu, kdy nezávislý odborný čtvrtletník GREEN pravidelně vychází. V editorialu jeho prvního čísla, jehož výrobu si ČSG v roce 2003 zadal u vydavatelství Unigolf, čteme: „Greenkeeping je v zahraničí velmi respektovaný obor (i v Čechách si už hráči rychle zvykají na stále vyšší standardy z hlediska dokonalosti herních povrchů), podle nás si zaslouží odpovídající kvalitní tiskovinu… máme nemalé ambice stát se vítaným pomocníkem všech vás, kteří ke své práci potřebujete spíš odborné a zasvěcené informace… vycházet bude na minimálně 16 křídových stranách v plnokrevném provedení... a cíleně rozesílán všem členům ČSG, do všech golfových klubů jejich prezidentům, manažerům a konkrétním správcům hřišť, také do významných českých vzdělávacích center včetně Vysoké školy zemědělské v Praze a Mendelovy univerzity v Brně.“

Těší mě, že minimálně dva poslední „závazky“ se nám postupně podařilo naplnit (a stále daří) více než dobře. Na GREEN dnes narazíte v klubovnách golfových klubů a fotbalových týmů nejen v celé České i Slovenské republice, na pracovních stolech profesionálů – trávníkářů, na odborných akcích i na zajímavých událostech vyloženě sportovního nebo společenského významu…

Je to tak trochu malý zázrak, že náš časopis, fungující pouze z vlastních zdrojů, se nejen prosadil, ale i udržel v konkurenci velkých celků. Ty mají naprosto jiné možnosti a finanční prostředky. Všechno je samozřejmě o každodenní práci. Nás, spolupracujících kolegů a svazových firemních Patronech. Ale především je to o vás, o našich čtenářích. Nadále přivítáme jakýkoliv projev vaší přízně, popřípadě nepřízně, nebo i doporučení, o čem byste si v novém Greenu nejraději přečetli. Bráníte nám rovněž usnout na vavřínech – proto jsme například do tohoto vydání přinesli novou grafiku. Jde o správný krok, podařil se? Těšíme se na další spolupráci! Jsme rádi a vážíme si toho, že vzhledem k vašemu zájmu můžeme působit v oblasti greenkeepingu, která je i díky vám plná dění a aktivit. Na základě toho je každé čtvrtletí o čem psát a informovat, a náš časopis má smysl.

Mimochodem, téměř na den přesně, v prvních únorových dnech před 300 lety, vyšla první česká periodická tiskovina. Kuriozitou bylo, že ještě nepoužívala titulky, takže byla dost nepřehledná. Zprávy v Sobotních (Outerních) Pražských poštovských novinách z rozličných zemí a krajin přicházející s obzvláštním Jeho císařské a královské milosti obdarované (tak zněl jejich celý název, poštovské proto, že vycházely v sobotu a v úterý – tedy ve dnech, kdy jezdila pošta, která je také rozvážela) byly sice datovány, ale řazeny nikoli chronologicky, ani podle důležitosti. Nýbrž tak, jak se redaktorovi dostaly do rukou. A to někdy, jak si lze dobře představit, trvalo celou věčnost.

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce a radost z úspěchů!

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan