ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Studentská exkurze do Pyšel

datum 07.05.2019 vlozil Karel Kubata kategorie Zelené vzdělávání

V polovině dubna čeští i zahraniční studenti trávníkářství z České zemědělské univerzity v Praze navštívili Loreta Golf Club Pyšely. Chtěli si k teoretickým znalostem o pěstování trávníků doplnit také několik praktických zkušeností. Hřištěm je provázel velice ochotný greenkeeper pan Ing. Bohuslav Shejbal, který studentům předal mnoho důležitých informací o fungování a údržbě golfového hřiště. Připravil také několik zajímavých ukázek technického vybavení a jeho použití. Exkurze začala návštěvou strojového parku. Studenti si mohli prohlédnout nejen mechanizaci, určenou k údržbě intenzivně využívaných hracích ploch, ale i sekačku se sběrným košem, určenou na rough. Ing. Shejbal vysvětlil, jak se s těmito stroji pracuje a jak se seřizují. Zaměřil se především na nejdůležitější stroj pro údržbu golfových hřišť, a to vřetenovou sekačku. Studenti se dozvěděli např. kde a jak často se používá, kterým směrem se sečou greeny a k čemu slouží groomer. Prohlédli si také brusky na vřetena a horizontální nože. Pobavila je i ukázka výkonu turbínového fukaru na listí Buffalo, který byl demonstrován pomocí vhozené čepice. Další zastávka byla v zázemí greenkeepera, který je zde seznámil se softwarem pro centrální řízení závlahového systému. Předvedl jim také dva typy postřikovačů, které používají na různých částech hřiště. Studenti se především zajímali o to, nakolik byl trávník v minulém roce zasažen suchem a jak situaci greenkeeper řešil. Zajímavá prezentace mechanizace byla připravena i u nejbližšího bunkru. Přichystán zde byl nově zakoupený stroj Sand Star určený k úpravě písečných ploch. Studenti měli možnost si ho i osobně vyzkoušet, ale odvahu ukázat svou zručnost před ostatními projevil jen jeden. Na přilehlém greenu Ing. Shejbal popsal nejdůležitější zásahy nutné pro jeho údržbu – vertikutaci, aerifikaci, top-dressing, ošetřování proti chorobám a další. Na vyříznuté sondě ukázal půdní profil na greenu, stav kořenového systému trav a vysvětlil, co je to trávníková plsť. Předvedl také, jak používat jamkovačku a jak správně jamku „přesadit“. Několik studentů mělo opět možnost si to zkusit. Vrtání jamky se ukázalo pracnější, než se zpočátku zdálo. Při krátké procházce po hřišti mohli studenti ocenit celkovou architekturu hřiště a jeho citlivé zasazení do krajiny. Došli až k nádrži se závlahovou vodou a podívali se na hlavní čerpadlo. Několik studentů vyděsila malá exploze – neplánovaná ukázka menší poruchy. Exkurze byla zakončena u klubovny prohlídkou cvičných ploch. Zájemci si mohli vyzkoušet odpal a patování a projevit tak svůj přirozený talent. Nová naděje pro světový golf se však nenašla ani mezi studenty, ani mezi pedagogy. Na závěr Ing. Shejbal mluvil o svých zkušenostech ze zahraničí a předal zajímavé informace o možnostech práce a studia v USA. Exkurze se studentům velice líbila a byli rádi, že se jí mohli zúčastnit. Doufáme, že příští jaro ji budeme mít možnost zopakovat i pro další ročník. Autoři textu: Ing. Zuzana Hrevušová, Ph.D., Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Katedra agroekologie a rostlinné produkce, FAPPZ, ČZU v Praze Bližší informace: GREEN 2/2018

Green 2/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

již podeváté za sebou nechybí v každém letním čísle Greenu reportážní ohlédnutí za golfovým turnajem „Slunovrat“, kterým čeští greenkeepeři spolu s jejich přáteli, obchodními partnery a prémiovými členy LGCP slaví 21. června příchod letního slunovratu. Také tentokrát stačí nalistovat stranu 12… Turnaj, k jehož raritám patří vedle originální předstartovní přípravy, vstávání do hluboké noční tmy či obětavé válcování greenů ve dvě ráno, se znovu se těšil velkému zájmu. Zasáhl celé Česko. Na start se postavili zástupci severočeského Malevilu, jihočeského GK Krč u Protivína, západočeského Kláštera Teplá i severomoravských Šilheřovic – Daniela a Pavel Pniakovi to do středočeských Pyšel měli ze všech nejdále. A nás těší, že se turnaj v malebném Posázaví (mimochodem, Golf Loreta získal název podle kaple z roku 1699 na nedalekém vršku, jedné z mnoha nápodob stavby zvané Santa Casa – Svatá chýše z italského Lorenta), dobře zabydlel.

Z rodinných důvodů musel turnaj, bohužel, letos vynechat pyšelský head greenkeeper Bohuslav Shejbal, který se vždy osvědčil jako obětavý organizátor a pozorný hostitel (greenkeeperskému řemeslu se vyučil v USA u Freda Dickmana, v Broadmoore Golf Resortu v Coloradu Springs, české zkušenosti má mj. z ústeckých Teras, Poděbrad a z Black Bridge). Poslal z Řecka alespoň zdravici s přáním Hezké a pohodové hry. A s potutelným úsměvem na rtech určitě k němu přidal, že když se začne mluvit o zániku naší planety, obvykle se při tom handluje s cifrou pět miliard let. Tou dobou by totiž mělo Slunce vstoupit do finální fáze svého života a měnit se v rudého obra. Pozor, taková solární expanze přitom zřejmě spolkne celou naši planetu!

Ve skutečnosti se však život na Zemi takto žhavého konce nejspíše bát nemusí – pro většinu forem života bude totiž planeta jejich hřbitovem už zhruba za 500 milionů let. Stane se tak postupným zvyšováním slunečního jasu. To zvýší tempo zvětrávání křemičitanů, v důsledku čehož poklesne míra oxidu uhličitého v atmosféře. Zatímco dnes se bojíme přemíry tohoto skleníkového plynu, ani opačný extrém není dobrou zprávou. Nejpozději za 600 milionů let jeho množství v atmosféře poklesne pod limit nezbytný pro udržování fotosyntézy u většiny druhů vyšších rostlin. Důsledkem bude masové vymírání stromů a kolaps dnešní podoby potravního řetězce. Postupně se na onen svět vydá nejen rostlinný život, ale i život živočišný, který stojí a padá na dostatku rostlinné potravy.

Wow, jak uklidňující bylo v dané souvislosti slovo spolumajitele a „duchovního otce“ golfových Pyšel pana Martina Křížka po slavnostním vyhlášení výsledků, který se tradičně k hrajícím účastníkům přidal: „Chceme dopřát greenkeeperům, klientům a našim členům krásný golfový den, tedy i ten slunovratový, nejdelší den v roce – a vidět je odjíždět spokojené a s úsměvem.“ Ať žije pyšelský letní Slunovrat 2020!

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce
a hodně trávníkářských úspěchů!
LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan