ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Stavíme golfové hřiště

datum 08.02.2019 vlozil Luboš Procházka kategorie Zajímavosti

Při rozvrhu základního rozpočtu se můžete opřít o evropské zkušenosti. Z celkových průměrných nákladů činí náklady na přípravu výstavby 11 procent. Z nich největší díl, kolem 45 procent, investor zaplatí za design hřiště, třetinu za konzultace a inženýrské služby a necelou čtvrtinu za potřebná povolení. Povolení Přípravná fáze zabere v průměru více než dva roky z celkových čtyř let, s nimiž je nutné na stavbu hřiště počítat. Nejdéle, v průměru 18 měsíců, trvá získávání potřebných povolení. Přestože jsou golfová hřiště ve své podstatě vlastně udržované, věčně zelené a lidmi využívané lesoparky, na jdou se při jejich výstavbě různá ekologická sdružení, která tvrdě útočí na investora a obviňují ho z devastace životního prostředí. Ekologie? Například jedna organizace rakouských Zelených nedávno tvrdila, že golfové hřiště v údolí řeky Enns má na svědomí úbytek vzácného ptáka chřástala polního, jehož počet se v nedalekém mokřadu zmenšil o rovných 6 kusů. Ekologové střídavě argumentují zásahem vodního režimu biotopu a zásahem do krajinného rázu místa. Další vodou na „zelený“ mlýn je fakt, že golfová hřiště musí ke svému provozu používat pro trávníky speciální hnojiva a také chemické přípravky na ochranu rostlin. Hnojení trávníků V diskusi s nejrůznějšími aktivisty může investorovi pomoci posudek firem se specializací na životní prostředí. Moderní hnojiva pro trávníky golfových hřišť lze dávkovat tak, že jsou zcela trávníkem využita a ke kontaminaci vod na okolního prostředí nedochází. Golfisté přece nechtějí zamořit pozemky chemií a nebojí se investovat do ekologie, byť je to pro ně o něco dražší. Mimo to existuje i ekologická alternativa hnojení například pomocí kalifornských žížal. Základem je projekt Na rozdíl od tenisu či jiných her pro golf platí, že žádné hřiště není stejné. Rozdílné jsou jak terény, rozlohy, množství a charaktery překážek, tak i délky jamek a jejich pary. Pro stavbu hřiště je nejlepší mírně zvlněná a možná i bezcenná krajina. Různá mokřiska, kameniště nebo i černé skládky, protože potom je snazší získat potřebná povolení. K tomu, aby se dílo podařilo, je potřeba využít nejen krásné a úžasně členité české krajiny s bezpočtem statků, zámků a dalších zajímavých staveb, kolem kterých se dá golfové hřiště založit. Jako u všech krajinářsko architektonických projektů, také u stavby golfového hřiště musí jeho architekt vytvořit syntézu mezi cíly a prostředky zákazníka, vlastnostmi lokality, nejrůznějšími omezeními (administrativními, zákonnými, ekologickými), harmonogramem a schopnostmi stavbařů. Tvarování hřiště se pochopitelně provádí s respektem ke golfové hře a jejím pravidlům. Nelze vytvořit neobyčejnou krajinu a zanedbávat potřeby samotné hry. Důležitý architekt Nicméně dobrý architekt by měl využít všechny plusy krajiny a například krásné, cenné stromy zakomponovat do celku. Správné golfové hřiště je tedy určitý hlavolam složený z částí, které do sebe musí per fektně zapadat. Komunikace, parkoviště, místo na tréninkové hřiště, takzvaný driving range a zázemí. Lidi nechtějí chodit z jednoho místa na druhé někam daleko. Rozpočet Z restaurace by měli jít na driving, potom na odpaliště, na první, druhou a další jamku a tak dále. Hodně se toho dá pokazit. Zejména při špatné finanční rozvaze. Kvalitní devítijamkové hřiště na 25ti až 30ti hektarech u nás stojí 12 až 40 milionů korun. To je ale cena bez klubovny, bez parkovišť, bez komunikací, tedy čistě jen za plnohodnotné hřiště. Sen versus údržba Architekt golfového hřiště položí základ, ale je na správcích „greenkeeperech“, aby udrželi vysoký standard běžného každodenního používání. Proto je nutné, aby vaše golfové hřiště bylo navrženo tak, aby rozpočet na jeho údržbu byl v rozumných mezích. Přitom platí, že náročné návrhy zvyšují náklady na údržbu. Jestliže je návrh příliš náročný vzhledem k dostupnému rozpočtu na údržbu, vzhled hřiště a kvalita hry bude trpět. Jediným řešením s dlouhodobým efektem je pak přepracování koncepce hřiště tak, aby byl omezen rozsah ručních prací a bylo efektivněji využito strojů. Většina hřišť má však rozpočet na údržbu omezený a následně špatně udržované golfové hřiště odradí nejen od další hry, ale i od připojení ke klubu. Vybíravý golfista Golfisté mají možnost volby. Necestují do neatraktivního golfového klubu. Architekti počítají s tím, že provoz devítijamkového hřiště spolkne ročně zhruba pět milionů korun. 18jamkové může vyjít i na více než dvojnásobek, protože jde o normované hřiště, kde jsou požadavky na kvalitu vyšší. Výpočet architektů vychází z toho, že platíte sekání trávníků, zaměstnance, ale nejdražší je voda. Chcete li proto ušetřit, je nutné mít levný zdroj v podobě studní nebo rezervoárů. Bez vody nelze hřiště provozovat, protože kvalitní trávníky vyžadují denní zavlažování. Greenkeeper Na trávu je zase nutné najmout si odborníky, kteří se dokonale vyznají v jednotlivých odrůdách a jejich vhodnosti. I při ideálních přírodních podmínkách a při použití toho nejlepšího konstrukčního materiálu každé hřiště má omezenou kapacitu používání, protože je to živý útvar. Regenerace trávníku potřebuje čas. Rozsah hry by měl být řízen, a růst a výživa trávníku by měly být v rovnováze. Obecně však optimální využívání hřiště stanovit nelze. Liší se lokalita od lokality a záleží na konkrétních specifických podmínkách a délce hrací sezóny. Jamka k jamce Golfové hřiště se dá stavět postupně na etapy. To je alternativa hlavně pro méně movité investory. Uděláte šest jamek, určitý čas budete hrát, pak uděláte další tři a potom třeba dalších devět. Když je dobrá koncepce od začátku, tak i méně hodnotné mezistupně mohou nakonec být plusem v konečné podobě hřiště. To je ale potřeba dodržet projekt až do konečné fáze, což je zase práce kvalitního architekta, který není levný. Za studii, projekt na několik etap, všechna potřebná povolení, autorský dohled při provádění stavby a kolaudaci si architekt většinou z celkové investice „bere“ šest procent. Je to ale právě on, který může s využitím různých technologií projekt výrazně urychlit. Například pomocí trávníkových koberců rychle ozelenit plochy, které mohou hráči již za několik málo týdnů plně využívat. Lze také použít hydroosev k ozelenění svahů. Směs, která je přitom aplikována na povrch půdy obsahuje mezi jiným hnojiva a půdní kondicionéry, které mají za úkol podpořit počáteční růst rostlin v těchto velmi nepříznivých podmínkách. Úspěch celého projektu vašeho golfového hřiště je samozřejmě závislý také na správné volbě technologického vybavení. Ať už jde o techniku na údržbu travnatých ploch, vybavení driving range a v neposlední řadě zavlažovací systém. Počítačové modifikování závlahových programů což vede k výraznému snižování spotřeby vody a k omezení provozních nákladů. Například tím, že vám umožní regulovat aplikaci závlahových dávek na svazích, na plochách se zhoršenou vsakovací schopností a na těžkých, například jílovitých půdách. Rozdělením závlahových dob podle vsakovacích schopností a vkládáním přestávek na vsakování optimálně využívá aplikovanou vodu, omezuje nebezpečí eroze a snižuje povrchový odtok, který by jinak odvedl nevyužitou vodu pryč bez užitku. Stačí zvolit číslo hřiště, číslo jamky, typ plochy a dobu zavlažování a program dokončí zbývající. Text: Zdeněk Lodyha

Green 2/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

již podeváté za sebou nechybí v každém letním čísle Greenu reportážní ohlédnutí za golfovým turnajem „Slunovrat“, kterým čeští greenkeepeři spolu s jejich přáteli, obchodními partnery a prémiovými členy LGCP slaví 21. června příchod letního slunovratu. Také tentokrát stačí nalistovat stranu 12… Turnaj, k jehož raritám patří vedle originální předstartovní přípravy, vstávání do hluboké noční tmy či obětavé válcování greenů ve dvě ráno, se znovu se těšil velkému zájmu. Zasáhl celé Česko. Na start se postavili zástupci severočeského Malevilu, jihočeského GK Krč u Protivína, západočeského Kláštera Teplá i severomoravských Šilheřovic – Daniela a Pavel Pniakovi to do středočeských Pyšel měli ze všech nejdále. A nás těší, že se turnaj v malebném Posázaví (mimochodem, Golf Loreta získal název podle kaple z roku 1699 na nedalekém vršku, jedné z mnoha nápodob stavby zvané Santa Casa – Svatá chýše z italského Lorenta), dobře zabydlel.

Z rodinných důvodů musel turnaj, bohužel, letos vynechat pyšelský head greenkeeper Bohuslav Shejbal, který se vždy osvědčil jako obětavý organizátor a pozorný hostitel (greenkeeperskému řemeslu se vyučil v USA u Freda Dickmana, v Broadmoore Golf Resortu v Coloradu Springs, české zkušenosti má mj. z ústeckých Teras, Poděbrad a z Black Bridge). Poslal z Řecka alespoň zdravici s přáním Hezké a pohodové hry. A s potutelným úsměvem na rtech určitě k němu přidal, že když se začne mluvit o zániku naší planety, obvykle se při tom handluje s cifrou pět miliard let. Tou dobou by totiž mělo Slunce vstoupit do finální fáze svého života a měnit se v rudého obra. Pozor, taková solární expanze přitom zřejmě spolkne celou naši planetu!

Ve skutečnosti se však život na Zemi takto žhavého konce nejspíše bát nemusí – pro většinu forem života bude totiž planeta jejich hřbitovem už zhruba za 500 milionů let. Stane se tak postupným zvyšováním slunečního jasu. To zvýší tempo zvětrávání křemičitanů, v důsledku čehož poklesne míra oxidu uhličitého v atmosféře. Zatímco dnes se bojíme přemíry tohoto skleníkového plynu, ani opačný extrém není dobrou zprávou. Nejpozději za 600 milionů let jeho množství v atmosféře poklesne pod limit nezbytný pro udržování fotosyntézy u většiny druhů vyšších rostlin. Důsledkem bude masové vymírání stromů a kolaps dnešní podoby potravního řetězce. Postupně se na onen svět vydá nejen rostlinný život, ale i život živočišný, který stojí a padá na dostatku rostlinné potravy.

Wow, jak uklidňující bylo v dané souvislosti slovo spolumajitele a „duchovního otce“ golfových Pyšel pana Martina Křížka po slavnostním vyhlášení výsledků, který se tradičně k hrajícím účastníkům přidal: „Chceme dopřát greenkeeperům, klientům a našim členům krásný golfový den, tedy i ten slunovratový, nejdelší den v roce – a vidět je odjíždět spokojené a s úsměvem.“ Ať žije pyšelský letní Slunovrat 2020!

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce
a hodně trávníkářských úspěchů!
LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan