ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Integrovaná ochrana trávníků je náš cíl

datum 13.03.2008 vlozil Luboš Procházka kategorie Trávníky

Při delším pobytu v zahraničí se Doc. Ing. BOHUMÍR CAGAŠ, CSc. hned pídí po tom, kde je „golfáč“. Tráva, která mu vyplnila velkou část života, ho fascinuje především vlastnostmi jako univerzálnost, různorodost a vitalita za každých podmínek, často velmi nepříznivých.
Doc. Ing. BOHUMÍR CAGAŠ, CSc. (OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice Rožnov-Zubří, ředitel odštěpného závodu) se specializuje na oblast choroby a škůdci travních porostů a ochrana proti nim, šlechtění a semenářství trav, výzkum a využití genových zdrojů trav. O výsledcích své práce ve fytopatologii a šlechtění trav (pro semenářské, pícninářské i trávníkářské využití) přednášel na konferencích a sympoziích nejen doma, ale i v řadě evropských států a v zámoří. Je členem výboru evropské organizace EUCARPIA pro šlechtění trav pro pícní a trávníkářské účely, členem mezinárodní skupiny pro semenářství pícnin (IHSG) a členem německé trávníkářské společnosti. Je také členem České akademie zemědělských věd (odbory rostlinné výroby a rostlinolékařství) a dalších podborných a profesních organizací. Přednáší vybrané kapitoly ze šlechtění, fytopatologie a semenářství trav a trávníkářství na ČZU v Praze a MZLU v Brně. Souhlasil s rozhovorem pro GREEN č. 1/08 – přinášíme jeho podstatnou část.

Hrajete golf? Jak často si hřiště projdete jako golfista?
Bohužel zatím ne, ale těším se, že v blízkém budoucnu se do toho dám. Myslím, že i v golfu platí, že nikdy není pozdě. Mám radost z toho, že golf hraje dcera i zeť (a vnučka často přihlíží z kočárku), takže o golfu se u nás v rodině mluví, nejenom na odborné úrovní…

Další hobby, koníčky…
Abych se přiznal: volného času moc nemám. Moje zaměstnání je vyplněno administrativou, služebními cestami a odbornou prací na pokusných pozemcích (čili PC, auto a terén). Musel jsem zredukovat své koníčky prakticky na jeden - zdědil jsem rodinný grunt kousek od Přerova a narozdíl od mnoha mých kamarádů, kteří z vesnice odešli, se tam každý víkend vracím. Rekonstrukce dala zabrat a prostory dvora a přilehlých pozemků jsem postupně přeměnil na malou botanickou zahradu, kde trávník hraje významnou roli.

Vymezte, prosím, okruhy z trávníkářství, kterým se především věnujete.
Specializuji se především na ochranu travních porostů, kam patří trávníky, proti biotickému a abiotickému stresu, tj. proti chorobám a škůdcům. S tím souvisejí také moje aktivity spojené se šlechtěním trav na odolnost proti původcům onemocnění, například využití endofytních hub ve šlechtění.

Ožehavé téma – golf versus životní prostředí. Mohou podle Vás spolu „kamarádit“?
Jsem přesvědčen, že golfová hřiště do české a moravské krajiny patří. Jde jen o to citlivě je tam zasadit. V mnoha případech po rozpadu zemědělských výrobních celků v marginálních podhorských oblastech to bylo jediné řešení, jak krajinu zkulturnit, zbavit ji agresivních plevelů, opuštěných zbytků silážních jam a přilákat zájem veřejnosti do těchto, v mnoha případech, atraktivních míst.

Souhlasíte s tvrzením, že na golfovém hřišti není prostor pro experimenty?
Podle toho o jaké experimenty jde – pokud vedou k větší atraktivnost a účelnosti hřišť, tak jsem pro. Měl by zde být také prostor, kde by si mohl greenkeeper vyzkoušet novou techniku, přípravky, nebo určité technologické opatření. Kde jinde by se to mělo dít?! – zatím nemáme žádné experimentální pracoviště s tímto posláním. Nemělo by se ale „experimentovat“ se stavebními a architektonickými prvky na hřištích samotných, nebo v jejich zázemí, které do krajiny nezapadají a působí rušivě nebo cizorodě.

Nejčastější greenkeeperské chyby, omyly…
Z řady setkání s greenkeepery – ať už na seminářích, či osobních setkáních – zjišťuji, že mají o svou práci zájem a snahu se zdokonalovat a že neberou svou profesi pouze jako profesi, ale spíše jako poslání. Těžko by se mi o nějakých chybách mluvilo…

Dovedete si třeba představit, že by greenkeeper před zimou nepoužil postřik proto plísni sněžné?
Myslím, že je to už součástí technologie pěstování a údržby trávníku. Vždyť o tom stále mluvíme a konečně Heritage je náš jediný registrovaný přípravek proti houbovým chorobám v trávnících. Nenechejme se zaskočit dvěma mírnými zimami, které nebyly pro rozvoj plísňovitostí na trávnících příliš příznivé.

Má mírná zima negativní vliv na trávu?
Travní druhy mírného pásma, které u nás převážně využíváme, jsou dostatečně flexibilní, takže v uplynulých dvou teplých zimách jsem žádné větší poškození nezjistil. Ale kdo ví, co si na nás ještě příroda vymyslí.

Který stroj nebo pracovní činnost považujete na golfovém hřišti za nejdůležitější?
Těžko říci - vřetenovými sekačkami počínaje a vertikutátory konče – všechny mají svou nezastupitelnou úlohu. Podstatné je, aby greenkeeper měl dost citu k tomu kdy a za jakých podmínek je nasadit.

Jak často radíte během sezony používat postřiky?
Nelze dát absolutní radu. Něco budou vyžadovat greeny starší, zastíněné partiemi stromů a keřů, něco jiného zase greeny čerstvě založené. V každém případě je nutno mezi jednotlivými postřiky (ošetřeními) udržovat dostatečný odstup, aby nedocházelo ke vzniku indukované rezistence. Buďme zatím realisty: integrovaná ochrana trávníků je sice náš cíl, ale musíme se k němu přibližovat malými krůčky. Biologická ochrana sice dělá pokroky, ale je ve většině případů zatím praxi ještě hodně vzdálená.

Jak často provádět verifikaci dutými hroty?
To nechám na greenkeeperech a jejich zkušenostech i zdravém úsudku.

Mám na greenech lipnici roční… Jak s ní vést co nejúčinnější boj?
Lipnice roční je „přítelkyní“ každého greenkeepera a dal by se o ní napsat román. Tedy ve stručnosti: pokud je green natolik „kontaminovaný“ lipnicí roční, že je silně ohrožena jeho užitná hodnota (tedy také hrací schopnost) i estetický vzhled, je totální obnova na místě. Pokud jí tam není tolik, je možné jednak mechanické odstranění a dále ošetření přípravky na bázi ethofumesatu (u nás je registrován Stemat Super do semenářských kultur trav). Redukovat může její množství i ošetření regulátorem růstu na bázi trinexapac-ethylu (u nás se připravuje registrace přípravku Moddus). A konečně do hudby budoucnosti (ne však příliš vzdálené) patří využití bakterie Xanthomonas sp. a GMO psinečků, které jsou rezistentní vůči ošetření Roundupem.

Jak pravidelně používáte herbicidy? Jak na plevele a jaké jsou vlastně ty nejčastější?
Záleží na intenzitě zaplevelení. K častým plevelným dvouděložným druhům patří pampelišky, sedmikrásky, jitrocele a popenec. Spektrum herbicidů u nás registrovaných je však dostatečně, na rozdíl od fungicidů, široké. Pokud ale je trávník konkurenceschopný, velké zaplevelení nehrozí.

Je lépe zavlažovat greeny průběžně, nebo „totálně zalít“ jednou za čtyři pět dnů?
Jsem pro průběžnou závlahu, která musí vypadat jinak v době plné vegetace a jinak na podzim.

Byl jste se podívat na hřištích v zahraničí? Jak velký vidíte rozdíl, v čem především?
Jistě, když jsem někde déle, hned se pídím po tom, kde je „golfáč“… Myslím, že velká část našich hřišť je na vynikající úrovni a ve srovnání se zahraniční (evropskou) konkurencí obstojí. Ale to by byla spíše otázka pro hráče, kteří mají možnost rozdíly lépe posoudit.

Úroveň vzdělání našich greenkeeperů…
Řekl bych, že je dobrá a má zlepšující se tendenci. Přispívá k tomu nepochybně řada akcí, které jsou z české strany organizovány.

Co Vás nejvíce baví na práci experta přes trávníky? A co byste českým greenkeeperům popřál u příležitosti startu do nové sezony?
Je toho hodně: tráva vyplnila velkou část mého života, fascinuje mě její univerzálnost a vitalita za každých, často velmi nepříznivých, podmínek, různorodost (nebudeme třeba v blízké budoucnosti používat i jiné travní druhy – o odrůdách ani nemluvě - než dosud?) a další vlastnosti. Spojení přírodního prvku s lidskou činností je vždy zajímavé, neméně pak setkání s lidmi, kteří dovedou o své práci zaníceně vyprávět. A konečně „zelená je krásná…“
Greenkeeperům přeji hodně entuziasmu a zápalu pro jejich práci – je zajímavá, pěkná a přináší mnoha lidem radost.
Blíže GREEN č. 1/08


Green 4/2018

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

konec roku bývá příležitostí ohlédnout se za ním nazpět a zjistit, jestli si z něho budete něco pamatovat, třeba za tři roky. Tedy vlastně i příležitostí připomenout si minimálně pět šest zásadních záležitostí, na které budete v souvislosti s odcházejícím rokem vzpomínat.

Myslím, že rok 2018 byl z pohledu greenkeepingu docela unikátní. Událo se hodně zajímavých věcí, nenudili jsme se. Zbytek není neproniknutelná šeď, ale když má něco trčet z ospalé nudné rutiny, musí to být výjimečné. Stačí retro tři nadmíru vydařené akce, tři novinky novinek?

Možná bych měl vzpomenout komunální volby, i když… Ale „náš“ člověk/čtenář by si určitě měl pamatovat lednový Seminář a výroční konferenci ČSG v kruhové hale ČZU v Praze s volbou nového výkonného výboru, červnový pyšelský Slunovrat, který se vzhledem k odpalům golfových míčků v okamžiku východu slunce stává kultovní záležitostí a pak říjnový Výroční turnaj ČSG v Darovanském dvoře, kde se Josef Čepek po předchozích triumfech v roce 2009 v Sokolově a v roce 2011 v Poděbradech stal nejúspěšnějším hráčem v jeho devatenáctileté historii.

A zmíněné super novinky? Řídil jsem unikátní svahový stroj Ventrac, výjimečný svou konstrukcí a množstvím přídavných zařízení a adaptérů. Projel se novým Club Car Tempo, který přinesl ladné dynamické křivky, exkluzivní možnosti příslušenství a bezprecedentní úroveň konektivity s GPS systémem Visage. A vysekl poklonu sekačce JD 9009A, nenasytnému žroutu rafů s absolutní kontrolou nad strojem. Všechny novinky vznikly s cílem posunout golfovou hru, respektive greenkeeping, o pořádný kus vpřed… Podle mě se to skvěle povedlo.

V každém oboru je to jako když odlupujete slupky „cibule“. Za každou další slupkou, za každým poznáním, jsou zase další otázky, které rozkrýváte. A my se k nim snažíme – i s vaší pomocí – v každém čísle Greenu přinést to nejzajímavější. Typické je, že dnes nikdo neví, jaký bude zítřek. A typické také je, že lidi podle dneška ustavičně posuzují včerejšek, aniž by se pokusili představit si realitu včerejška bez znalosti dneška. Složité? Asi ano. Právě proto, že to je složité na pragmatické pochopení všech souvislostí, jde o dobrý způsob inspirace.

Tak si užívejte přelom roku a myslete na nás stejně často, jako my myslíme na Vás.

Hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2019 mi za celou redakci Greenu dovolte připojit také velké poděkování za dosavadní spolupráci.

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan