DOPORUČUJEME


Jak na plíseň sněžnou

datum 26.08.2007 vlozil Michal Vokřál kategorie Trávníky

Teplý průběh letošní zimy (na většině lokalit bez sněhu, a tedy i bez plísně sněžné) se již nemusí opakovat. Je proto třeba nepodcenit preventivní podzimní ochranu. Jediný účinný způsob spočívá v aplikaci registrovaného fungicidu.

Z telefonických kontaktů s některými greenkeepery v posledním měsíci jsem zjistil, že se v několika případech neshodujeme ve výběru vhodného fungicidu proti plísni sněžné. O co se jedná: ještě před několika lety nebyl v České republice k dispozici, resp. nebyl registrován, žádný speciální fungicid proti plísni sněžné v trávnících.Výsledkem této situace bylo vlastní zkoušení u několika nadšenců, experimentování s dávkami a ve všech případech používání neregistrovaných fungicidů.

Částečný pokrok byl zaznamenán od okamžiku registrace účinné látky azoxystrobin (Amistar, Quadris) v České republice proti houbovým chorobám obilnin a révy vinné. Hlavně prostřednictvím přednášek se pěstitelé trav a trávníků (včetně správců fotbalových trávníků a geenkeeperů ) dozvěděli, že účinná látka azoxystrobin dokáže zabránit i výskytu plísně sněžné v trávnících. Tato informace přirozeně zvedla zájem o jejich používání i v golfových trávnících.

Amistar, Quadris, Ortiva, Heritage - úskalí různých formulací a jejich registrace

Každý přípravek na ochranu rostlin prodávaný na území našeho státu musí být pro daný účel registrován. Povinné zkoušení přípravků na ochranu rostlin má u nás dlouhou tradici (uzákoněno bylo již za II. světové války) a v současné době, stejně jako v jiných zemích EU, se řídí Směrnicí Rady 91/414 EHS z 15. 7. 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. Jedná se o velice komplikovaný, zdlouhavý a nákladný proces, který z těchto důvodů, zvláště u minoritních plodin (včetně trávníků a trav na semeno), není vždy předmětem zájmu řady výrobců.

Z pohledu greenkeepera se tedy může zdát, že je zbytečné registrovat 4 přípravky se stejnou účinnou látkou azoxystrobin a 4 různými obchodními názvy. To je však velice zjednodušený názor. Obchodní názvy přípravků obsahujících stejnou účinnou látkou (azoxystrobinem) se liší podle plodin, ve kterých se používají. Je třeba si uvědomit, že každý z uvedených přípravků (stejně jako i u jiných pesticidů a léků) je tvořen nejen účinnou látkou (azoxystrobin), ale také řadou doprovodných formulačních látek, které jsou nutné např. pro:

- ulpění na rostlině,
- rychlé proniknutí do rostliny,
- odolnost vůči dešti,
- dlouhodobé skladování,
- odolnost vůči mrazu (při transportu) atd.

I tyto doprovodné látky (smáčedla, rozpouštědla, stabilizátory) musí splňovat přísná bezpečnostní kriteria vůči půdě, půdním živočichům, vodním zdrojům atd. Zároveň nesmí u cílové plodiny způsobit fytotoxicitu. Samozřejmě není předmětem tohoto článku uvádět složení zde uvedených přípravků, jedná se o tajnou firemní dokumentaci, která jsou k dispozici pouze registračním úřadům. Na druhé straně existence různých přípravků pro různé plodiny není samoúčelná.

Morfologická stavba těla trav - důvod k použití Heritage

Je třeba zdůraznit, že formulace výše uvedených přípravků jsou „šity na míru“ také morfologické stavbě cílových rostlin a jejich zvláštnostem. List trav je tvořen čepelí a pochvou. Stavba čepele bývá podstatným rozlišovacím znakem pro určování trav. Většina druhů trav má čepele ploché, různě rýhované. Čepele některých druhů trav jsou ochlupené, jiné lysé. To je také důvod, proč Heritage (na rozdíl od Quadrisu) obsahuje zabudované smáčedlo.
Zabudované smáčedlo snižuje povrchové napětí na čepeli listu, umožňuje její dokonalé pokrytí postřikovou jíchou a odolnost postřikového filmu vůči smyvu deštěm. Současně
urychluje průnik Heritage do rostliny. Podobné rozdíly ve složení existují i mezi Heritage, Amistarem a Ortivou.

Heritage - jediný fungicid registrovaný v České republice proti plísni sněžné

Toto vše zde uvádím za účelem pochopení rozdílů v účelu použití 4 zdánlivě stejných přípravků obsahujících stejnou účinnou látku azoxystrobin. Jednotlivé přípravky, obsahující účinnou látku azoxystrobin nelze proto zaměňovat v účelu použití a obhajobou nemůže být ani rozdíl v jejich ceně. Zcela úmyslně opomíjím i faktor jejich registrace a všechny aspekty, které s tím souvisí. Heritage je od roku 1996 prvním a jediným fungicidem registrovaným v České republice k ochraně okrasných, rekreačních, sportovních a účelových trávníků proti plísni sněžné.

Další možnosti použití Heritage

Heritage je formulován jako mikrogranulát, což výrazně usnadňuje práci s ním při přípravě postřikové jíchy. Bylo by chybou omezit jeho použití pouze na podzimní období před nástupem zimy za účelem preventivní ochrany proti plísni sněžné. Vzhledem k tomu, že Heritage je účinný i proti dalším chorobám trav (antraknózy trávníku, hnědá skvrnitost trav, hnědá ohniskovitost trav, kornatka travní, pythiová spála trávníku, čarodějná kruhovitost, bronzově hnědá ohniskovitost trávníku) lze tento přípravek považovat za fungicid pro celoroční využití.

Quadris, Heritage - ceny přípravků v roce 2007

Fungicid Quadris byl letos na trhu k dispozici jen do doby vyprodání zásob a nebude nadále dodáván. Quadris je od letošního roku nahrazován fungicidem Quadris Max, který je výhradně určen k ochraně révy vinné proti houbovým chorobám. Quadris Max obsahuje dvě účinné látky - azoxystrobin a folpet - a v žádném případě ho nelze používat v trávnících.

Závěr 

Ve prospěch použití Heritage proti plísni sněžné a dalším houbovým chorobám trávníků hovoří následující důvody:

- je třeba se bránit proti výskytu plísně sněžné v trávnících (nejen golfových)
- je třeba volit preventivní podzimní ochranu
- na jaře zničená, prázdná místa v trávníku lze řešit pouze jeho lokální regenerací
- možnost celoročního použití proti houbovým chorobám
- pozitivní zkušenosti ze zahraničích golfových trávníků
- registrace v České republice
- dávka 0,5 kg/ha

(blíže viz GREEN č. 3, e-mail: michal.vokral@seznam.cz)


Green 4/2018

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

konec roku bývá příležitostí ohlédnout se za ním nazpět a zjistit, jestli si z něho budete něco pamatovat, třeba za tři roky. Tedy vlastně i příležitostí připomenout si minimálně pět šest zásadních záležitostí, na které budete v souvislosti s odcházejícím rokem vzpomínat.

Myslím, že rok 2018 byl z pohledu greenkeepingu docela unikátní. Událo se hodně zajímavých věcí, nenudili jsme se. Zbytek není neproniknutelná šeď, ale když má něco trčet z ospalé nudné rutiny, musí to být výjimečné. Stačí retro tři nadmíru vydařené akce, tři novinky novinek?

Možná bych měl vzpomenout komunální volby, i když… Ale „náš“ člověk/čtenář by si určitě měl pamatovat lednový Seminář a výroční konferenci ČSG v kruhové hale ČZU v Praze s volbou nového výkonného výboru, červnový pyšelský Slunovrat, který se vzhledem k odpalům golfových míčků v okamžiku východu slunce stává kultovní záležitostí a pak říjnový Výroční turnaj ČSG v Darovanském dvoře, kde se Josef Čepek po předchozích triumfech v roce 2009 v Sokolově a v roce 2011 v Poděbradech stal nejúspěšnějším hráčem v jeho devatenáctileté historii.

A zmíněné super novinky? Řídil jsem unikátní svahový stroj Ventrac, výjimečný svou konstrukcí a množstvím přídavných zařízení a adaptérů. Projel se novým Club Car Tempo, který přinesl ladné dynamické křivky, exkluzivní možnosti příslušenství a bezprecedentní úroveň konektivity s GPS systémem Visage. A vysekl poklonu sekačce JD 9009A, nenasytnému žroutu rafů s absolutní kontrolou nad strojem. Všechny novinky vznikly s cílem posunout golfovou hru, respektive greenkeeping, o pořádný kus vpřed… Podle mě se to skvěle povedlo.

V každém oboru je to jako když odlupujete slupky „cibule“. Za každou další slupkou, za každým poznáním, jsou zase další otázky, které rozkrýváte. A my se k nim snažíme – i s vaší pomocí – v každém čísle Greenu přinést to nejzajímavější. Typické je, že dnes nikdo neví, jaký bude zítřek. A typické také je, že lidi podle dneška ustavičně posuzují včerejšek, aniž by se pokusili představit si realitu včerejška bez znalosti dneška. Složité? Asi ano. Právě proto, že to je složité na pragmatické pochopení všech souvislostí, jde o dobrý způsob inspirace.

Tak si užívejte přelom roku a myslete na nás stejně často, jako my myslíme na Vás.

Hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2019 mi za celou redakci Greenu dovolte připojit také velké poděkování za dosavadní spolupráci.

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor


KALENDÁŘ AKCÍ


» zobrazit všechny akceNárodní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan