ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Jak na plíseň sněžnou

datum 26.08.2007 vlozil Michal Vokřál kategorie Trávníky

Teplý průběh letošní zimy (na většině lokalit bez sněhu, a tedy i bez plísně sněžné) se již nemusí opakovat. Je proto třeba nepodcenit preventivní podzimní ochranu. Jediný účinný způsob spočívá v aplikaci registrovaného fungicidu.

Z telefonických kontaktů s některými greenkeepery v posledním měsíci jsem zjistil, že se v několika případech neshodujeme ve výběru vhodného fungicidu proti plísni sněžné. O co se jedná: ještě před několika lety nebyl v České republice k dispozici, resp. nebyl registrován, žádný speciální fungicid proti plísni sněžné v trávnících.Výsledkem této situace bylo vlastní zkoušení u několika nadšenců, experimentování s dávkami a ve všech případech používání neregistrovaných fungicidů.

Částečný pokrok byl zaznamenán od okamžiku registrace účinné látky azoxystrobin (Amistar, Quadris) v České republice proti houbovým chorobám obilnin a révy vinné. Hlavně prostřednictvím přednášek se pěstitelé trav a trávníků (včetně správců fotbalových trávníků a geenkeeperů ) dozvěděli, že účinná látka azoxystrobin dokáže zabránit i výskytu plísně sněžné v trávnících. Tato informace přirozeně zvedla zájem o jejich používání i v golfových trávnících.

Amistar, Quadris, Ortiva, Heritage - úskalí různých formulací a jejich registrace

Každý přípravek na ochranu rostlin prodávaný na území našeho státu musí být pro daný účel registrován. Povinné zkoušení přípravků na ochranu rostlin má u nás dlouhou tradici (uzákoněno bylo již za II. světové války) a v současné době, stejně jako v jiných zemích EU, se řídí Směrnicí Rady 91/414 EHS z 15. 7. 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. Jedná se o velice komplikovaný, zdlouhavý a nákladný proces, který z těchto důvodů, zvláště u minoritních plodin (včetně trávníků a trav na semeno), není vždy předmětem zájmu řady výrobců.

Z pohledu greenkeepera se tedy může zdát, že je zbytečné registrovat 4 přípravky se stejnou účinnou látkou azoxystrobin a 4 různými obchodními názvy. To je však velice zjednodušený názor. Obchodní názvy přípravků obsahujících stejnou účinnou látkou (azoxystrobinem) se liší podle plodin, ve kterých se používají. Je třeba si uvědomit, že každý z uvedených přípravků (stejně jako i u jiných pesticidů a léků) je tvořen nejen účinnou látkou (azoxystrobin), ale také řadou doprovodných formulačních látek, které jsou nutné např. pro:

- ulpění na rostlině,
- rychlé proniknutí do rostliny,
- odolnost vůči dešti,
- dlouhodobé skladování,
- odolnost vůči mrazu (při transportu) atd.

I tyto doprovodné látky (smáčedla, rozpouštědla, stabilizátory) musí splňovat přísná bezpečnostní kriteria vůči půdě, půdním živočichům, vodním zdrojům atd. Zároveň nesmí u cílové plodiny způsobit fytotoxicitu. Samozřejmě není předmětem tohoto článku uvádět složení zde uvedených přípravků, jedná se o tajnou firemní dokumentaci, která jsou k dispozici pouze registračním úřadům. Na druhé straně existence různých přípravků pro různé plodiny není samoúčelná.

Morfologická stavba těla trav - důvod k použití Heritage

Je třeba zdůraznit, že formulace výše uvedených přípravků jsou „šity na míru“ také morfologické stavbě cílových rostlin a jejich zvláštnostem. List trav je tvořen čepelí a pochvou. Stavba čepele bývá podstatným rozlišovacím znakem pro určování trav. Většina druhů trav má čepele ploché, různě rýhované. Čepele některých druhů trav jsou ochlupené, jiné lysé. To je také důvod, proč Heritage (na rozdíl od Quadrisu) obsahuje zabudované smáčedlo.
Zabudované smáčedlo snižuje povrchové napětí na čepeli listu, umožňuje její dokonalé pokrytí postřikovou jíchou a odolnost postřikového filmu vůči smyvu deštěm. Současně
urychluje průnik Heritage do rostliny. Podobné rozdíly ve složení existují i mezi Heritage, Amistarem a Ortivou.

Heritage - jediný fungicid registrovaný v České republice proti plísni sněžné

Toto vše zde uvádím za účelem pochopení rozdílů v účelu použití 4 zdánlivě stejných přípravků obsahujících stejnou účinnou látku azoxystrobin. Jednotlivé přípravky, obsahující účinnou látku azoxystrobin nelze proto zaměňovat v účelu použití a obhajobou nemůže být ani rozdíl v jejich ceně. Zcela úmyslně opomíjím i faktor jejich registrace a všechny aspekty, které s tím souvisí. Heritage je od roku 1996 prvním a jediným fungicidem registrovaným v České republice k ochraně okrasných, rekreačních, sportovních a účelových trávníků proti plísni sněžné.

Další možnosti použití Heritage

Heritage je formulován jako mikrogranulát, což výrazně usnadňuje práci s ním při přípravě postřikové jíchy. Bylo by chybou omezit jeho použití pouze na podzimní období před nástupem zimy za účelem preventivní ochrany proti plísni sněžné. Vzhledem k tomu, že Heritage je účinný i proti dalším chorobám trav (antraknózy trávníku, hnědá skvrnitost trav, hnědá ohniskovitost trav, kornatka travní, pythiová spála trávníku, čarodějná kruhovitost, bronzově hnědá ohniskovitost trávníku) lze tento přípravek považovat za fungicid pro celoroční využití.

Quadris, Heritage - ceny přípravků v roce 2007

Fungicid Quadris byl letos na trhu k dispozici jen do doby vyprodání zásob a nebude nadále dodáván. Quadris je od letošního roku nahrazován fungicidem Quadris Max, který je výhradně určen k ochraně révy vinné proti houbovým chorobám. Quadris Max obsahuje dvě účinné látky - azoxystrobin a folpet - a v žádném případě ho nelze používat v trávnících.

Závěr 

Ve prospěch použití Heritage proti plísni sněžné a dalším houbovým chorobám trávníků hovoří následující důvody:

- je třeba se bránit proti výskytu plísně sněžné v trávnících (nejen golfových)
- je třeba volit preventivní podzimní ochranu
- na jaře zničená, prázdná místa v trávníku lze řešit pouze jeho lokální regenerací
- možnost celoročního použití proti houbovým chorobám
- pozitivní zkušenosti ze zahraničích golfových trávníků
- registrace v České republice
- dávka 0,5 kg/ha

(blíže viz GREEN č. 3, e-mail: michal.vokral@seznam.cz)


Green 1/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

letos začínáme již šestnáctou jarní sezonu, kdy nezávislý odborný čtvrtletník GREEN pravidelně vychází. V editorialu jeho prvního čísla, jehož výrobu si ČSG v roce 2003 zadal u vydavatelství Unigolf, čteme: „Greenkeeping je v zahraničí velmi respektovaný obor (i v Čechách si už hráči rychle zvykají na stále vyšší standardy z hlediska dokonalosti herních povrchů), podle nás si zaslouží odpovídající kvalitní tiskovinu… máme nemalé ambice stát se vítaným pomocníkem všech vás, kteří ke své práci potřebujete spíš odborné a zasvěcené informace… vycházet bude na minimálně 16 křídových stranách v plnokrevném provedení... a cíleně rozesílán všem členům ČSG, do všech golfových klubů jejich prezidentům, manažerům a konkrétním správcům hřišť, také do významných českých vzdělávacích center včetně Vysoké školy zemědělské v Praze a Mendelovy univerzity v Brně.“

Těší mě, že minimálně dva poslední „závazky“ se nám postupně podařilo naplnit (a stále daří) více než dobře. Na GREEN dnes narazíte v klubovnách golfových klubů a fotbalových týmů nejen v celé České i Slovenské republice, na pracovních stolech profesionálů – trávníkářů, na odborných akcích i na zajímavých událostech vyloženě sportovního nebo společenského významu…

Je to tak trochu malý zázrak, že náš časopis, fungující pouze z vlastních zdrojů, se nejen prosadil, ale i udržel v konkurenci velkých celků. Ty mají naprosto jiné možnosti a finanční prostředky. Všechno je samozřejmě o každodenní práci. Nás, spolupracujících kolegů a svazových firemních Patronech. Ale především je to o vás, o našich čtenářích. Nadále přivítáme jakýkoliv projev vaší přízně, popřípadě nepřízně, nebo i doporučení, o čem byste si v novém Greenu nejraději přečetli. Bráníte nám rovněž usnout na vavřínech – proto jsme například do tohoto vydání přinesli novou grafiku. Jde o správný krok, podařil se? Těšíme se na další spolupráci! Jsme rádi a vážíme si toho, že vzhledem k vašemu zájmu můžeme působit v oblasti greenkeepingu, která je i díky vám plná dění a aktivit. Na základě toho je každé čtvrtletí o čem psát a informovat, a náš časopis má smysl.

Mimochodem, téměř na den přesně, v prvních únorových dnech před 300 lety, vyšla první česká periodická tiskovina. Kuriozitou bylo, že ještě nepoužívala titulky, takže byla dost nepřehledná. Zprávy v Sobotních (Outerních) Pražských poštovských novinách z rozličných zemí a krajin přicházející s obzvláštním Jeho císařské a královské milosti obdarované (tak zněl jejich celý název, poštovské proto, že vycházely v sobotu a v úterý – tedy ve dnech, kdy jezdila pošta, která je také rozvážela) byly sice datovány, ale řazeny nikoli chronologicky, ani podle důležitosti. Nýbrž tak, jak se redaktorovi dostaly do rukou. A to někdy, jak si lze dobře představit, trvalo celou věčnost.

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce a radost z úspěchů!

LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan