ISSN 1804-8323DOPORUČUJEME


Nezalévejte, bude pršet!

datum 22.06.2007 vlozil Michal Najman kategorie Zajímavosti

Kvalitní golfové hřiště vyžaduje každodenní, nikdy nekončící péči, léta praxe a hlavně - hektolitry vody na zavlažování. Dá se zrovna na tomto místě šetřit? Ano, METEOPRESS nabízí vzhledem k precizním předpovědím ušetřit při zavlažování hřiště až 50% celkových nákladů!

V zemích se silnou golfovou tradicí (např. Skotsko) působí meteorologické firmy, které se zabývají specializovanou předpovědí počasí pro jednotlivá golfová hřiště. Tyto informace jsou navázány na závlahový systém a vzniká tak předpověď pro zavlažování. Výstupem této předpovědi je pak doporučení meteorologa, kdy a na kolik procent spustit závlahový systém.

Ve Skotsku se závlahovými předpověďmi zabývá mezinárodní společnost Weather News International (WNI) s pobočkou v Aberdeenu. V Čechách podobnou službu poskytuje společnost Meteopress. Její odborníci s WNI úzce spolupracují a zúčastnili se školení v centrále společnosti. Závlahové předpovědi poskytují se stejnou úspěšností.

Tráva, srážky, vlhkost

Česká hřiště jsou osazena z valné většiny směsí tří základních travních druhů: psineček výběžkatý, kostřava červená a jílek vytrvalý. Jejich kořeny mají bohužel malou sací sílu a jejich ideální denní závlahová dávka se pohybuje okolo 5 mm.

Přesný výpočet nutné závlahové dávky závisí na těchto faktorech:

  • půdní vodní bilance
  • předpověď úhrnu srážek
  • evapotranspirace

Srážky v České republice významně kolísají podle oblastí – od 410 mm v Žatecké pánvi po více než 1.700 mm v Jizerských horách. Nejčastěji roční srážky dosahují 600 až 800 mm. Srážky však nejsou stabilní ani v průběhu roku. Výkyvy mohou dosahovat až 150 % oproti normálu. Průměrný počet dnů s měřitelnými srážkami vyššími 0,1 mm kolísá od 90 ve velmi suchých oblastech až ke 240 dnům v oblastech horských.

Dalším faktorem je vlhkost vzduchu. Čím je relativní vlhkost menší, tím více vody rostliny a půda vypařují. Chod vlhkosti je obrácený v porovnání s chodem teploty vzduchu. Vlhkost rovněž kolísá s nadmořskou výškou hřiště.

Pro správnou předpověď zavlažování je tedy nutno znát také přesně fyziologické poměry trav. Směsi travních druhů nejenže zajišťují odolnost vůči škůdcům, vhodné složení také ovlivňuje nutné množství závlahy.

Rosnička ve sklenici?

Jednoznačně nejobtížnější z meteorologické předpovědi jako takové je předpověď srážek. Předpovědi vychází z několika meteorologických modelů, pro jejichž výpočet se používají ty nejvýkonnější počítače na světě. „V České republice je počítán model ALADIN, pro předpovědi zavlažování využíváme ještě americký model GFS,“ říká meteoroložka Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress, která se předpověďmi zavlažování zabývá.

Jednotlivé matematické předpovědní modely se však velmi často rozcházejí, zkušenost a interpretace meteorologa je tedy pro předpověď počasí nezbytná.

Jak se vypočítá denní závlahová dávka?

Základem je výpočet tzv. evapotranspirace. Ta udává výšku vypařené vody v milimetrech z povrchu půdy a rostliny. Počítá se relativně složitým vzorcem, který obsahuje několik proměnných (mj. srážky, proudění, vlhkost a teplota vzduchu a radiace na povrchu). Dále se bere v úvahu půdní vodní bilance (množství vody v půdě), předpověď počasí a skladba trav golfového hřiště.
Úspora: 50 procent!

Hlavní sezóna golfových hřišť zpravidla trvá od března do listopadu, tedy 9 měsíců, 270 dní. Představme si střední golfové hřiště o velikosti 6500 m2. Při závlahové dávce 5 litrů na m2 je spotřeba 32.500 litrů vody denně. Průměrná cena pitné vody za 1 m3 se v České republice v loňském roce pohybovala okolo 44,5 Kč/m3. Za stočné to bylo přitom 23,94 Kč a za vodné 20,56 Kč. Za hlavní sezónu (270 dní) se náklady na vodu blíží na golfovém hřišti hranici 400.000 korun.

Pohled na minulý rok nám říká, že dní, kdy nebylo nutno kropit vůbec (srážkové úhrny přesahující 5 mm) bylo 35. Za tyto dny mohlo naše hypotetické hřiště ušetřit přibližně 50.000 korun. Jenže nejen při srážkách nad pět milimetrů se dá ušetřit. Úspory jsou významné i při jednom až čtyřech milimetrech srážek. Zkušenost ze Skotska říká, že s precizními předpověďmi zavlažování hřiště reálně ušetří polovinu celkových nákladů na zavlažování. U našeho hypotetického hřiště by úspora činila 200.000 korun.

Zn: Hlavně jednoduše

Pro správné fungování celého systému předpovědí zavlažování je nutná precizní analýza golfového hřiště. Meteorolog zkoumá místní meteorologické a půdní podmínky, svažitost terénu, druh travní směsi atd. Na hřišti je dále nutné měřit aktuální vlhkost, kvůli které se instaluje vlhkoměr s online přenosem dat do meteorologického centra.

Poté jsou všechny údaje propočítány a hřiště denně dostává informaci o konkrétním množství závlahy. V České republice tuto službu zatím poskytuje pouze společnost Meteopress. Zde jsou schopni v ukázkové kalkulaci odhadnout, kolik by mohla činit úspora nákladů na vašem hřišti. (blíže viz GREEN č. 2/07 a e-mail: marketing@meteopress.cz)


Green 2/2019

Časopis GREEN

Vážení čtenáři, kolegové,

již podeváté za sebou nechybí v každém letním čísle Greenu reportážní ohlédnutí za golfovým turnajem „Slunovrat“, kterým čeští greenkeepeři spolu s jejich přáteli, obchodními partnery a prémiovými členy LGCP slaví 21. června příchod letního slunovratu. Také tentokrát stačí nalistovat stranu 12… Turnaj, k jehož raritám patří vedle originální předstartovní přípravy, vstávání do hluboké noční tmy či obětavé válcování greenů ve dvě ráno, se znovu se těšil velkému zájmu. Zasáhl celé Česko. Na start se postavili zástupci severočeského Malevilu, jihočeského GK Krč u Protivína, západočeského Kláštera Teplá i severomoravských Šilheřovic – Daniela a Pavel Pniakovi to do středočeských Pyšel měli ze všech nejdále. A nás těší, že se turnaj v malebném Posázaví (mimochodem, Golf Loreta získal název podle kaple z roku 1699 na nedalekém vršku, jedné z mnoha nápodob stavby zvané Santa Casa – Svatá chýše z italského Lorenta), dobře zabydlel.

Z rodinných důvodů musel turnaj, bohužel, letos vynechat pyšelský head greenkeeper Bohuslav Shejbal, který se vždy osvědčil jako obětavý organizátor a pozorný hostitel (greenkeeperskému řemeslu se vyučil v USA u Freda Dickmana, v Broadmoore Golf Resortu v Coloradu Springs, české zkušenosti má mj. z ústeckých Teras, Poděbrad a z Black Bridge). Poslal z Řecka alespoň zdravici s přáním Hezké a pohodové hry. A s potutelným úsměvem na rtech určitě k němu přidal, že když se začne mluvit o zániku naší planety, obvykle se při tom handluje s cifrou pět miliard let. Tou dobou by totiž mělo Slunce vstoupit do finální fáze svého života a měnit se v rudého obra. Pozor, taková solární expanze přitom zřejmě spolkne celou naši planetu!

Ve skutečnosti se však život na Zemi takto žhavého konce nejspíše bát nemusí – pro většinu forem života bude totiž planeta jejich hřbitovem už zhruba za 500 milionů let. Stane se tak postupným zvyšováním slunečního jasu. To zvýší tempo zvětrávání křemičitanů, v důsledku čehož poklesne míra oxidu uhličitého v atmosféře. Zatímco dnes se bojíme přemíry tohoto skleníkového plynu, ani opačný extrém není dobrou zprávou. Nejpozději za 600 milionů let jeho množství v atmosféře poklesne pod limit nezbytný pro udržování fotosyntézy u většiny druhů vyšších rostlin. Důsledkem bude masové vymírání stromů a kolaps dnešní podoby potravního řetězce. Postupně se na onen svět vydá nejen rostlinný život, ale i život živočišný, který stojí a padá na dostatku rostlinné potravy.

Wow, jak uklidňující bylo v dané souvislosti slovo spolumajitele a „duchovního otce“ golfových Pyšel pana Martina Křížka po slavnostním vyhlášení výsledků, který se tradičně k hrajícím účastníkům přidal: „Chceme dopřát greenkeeperům, klientům a našim členům krásný golfový den, tedy i ten slunovratový, nejdelší den v roce – a vidět je odjíždět spokojené a s úsměvem.“ Ať žije pyšelský letní Slunovrat 2020!

Přeji Vám pohodové čtení, chuť do práce
a hodně trávníkářských úspěchů!
LUBOŠ PROCHÁZKA, šéfredaktor
Národní institut golfového vzdělávání Český svaz greenkeeperů Fegga Golf Resort Karlovy Vary ČGF Ittec Ittec Ittec John Deere Agro CS Golf Digest Agris.cz Profigrass Royal Golf Club Mariánské Lázně Everris. Agentura Bonus Sklopísek Střeleč Střední zemědělská škola Dalovice Plagron Golf Hluboká
Ingolfer
Golf Sokolov Golf Beroun Aros Provodínské písky Böhmerwald Golf Park Lovochemie Vydavatelství Baštan